Meld deg på Regionalt Horisont Europa-kick-off-webinar

Den 03.12 fra 09.00-12.00 avholdes det et regionalt kick-off for Horisont Europa.


03 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 3. desember 2020
 • Tid: kl. 09.00 - 12.00
 • Sted: Webinar, Webinar
 •  

  Universitetet i Sørøst-Norge   

  USN

  Vestfold og Telemark fylkeskommune

  VTFK

  Innovasjon Norge-Vestfold og Telemark

  Innovasjon Norge

  Forskningsrådet- Vestfold og Telemark        

  Forskningsrådet

  EU-nettverk Sørøst-Norge

  EU-nettverk

Kick-off (webinar)

Den 03.12.20 fra 09.00-12.00 avholder USN, EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Vestfold og Telemark fylke et kick-off arrangement for Horisont Europa.

Arrangementet vil informere om det nye Horisont Europa-programmet som starter fra januar 2021 og hvilke muligheter programmet har for regionen vår. 

Vi vil ikke gå inn på detaljer i enkeltutlysninger på dette arrangementet. Det er tenkt som en introduksjon til det nye programmet, og mer detaljert informasjon kan man få i fremtidige arrangementer eller ved å kontakte oss.

Arrangementet vil avholdes som et webinar på grunn av koronasituasjonen.

Program

Program for regionalt Horisont Europa kick-off 03.12.2020

09.00-09.05

Velkommen

Dag Oppen Berntsen

09.05-09.15

Horisont Europa. Hva betyr det for næringsliv, forskning og offentlig sektor i Vestfold og Telemark?

Lisbeth Eek Svensson, fungerende fylkesrådmann i Vestfold og Telemark Fylkeskommune

09.15-09.25

Hvordan kan regionen vår bidra til å løse globale utfordringer? Langskip-prosjektet

Per Brevik, Norcem

09.25-09.40

Horisont Europa på et kvarter

Espen Johansen, EU-nettverk Sørøst-Norge

09.40-09.45

Pause

 

09.45-10.25

Finansiering av samarbeidsprosjekter for å løse globale utfordringer. Informasjon om muligheter i det nye programmet innen:

 • Grønn og sirkulær industri, v/Karin Totland
 • Sunne hav og vann, v/ Ingunn Borlaug Lid
 • Autonom transport, v/Verena Hachmann
 • Smarte byer v/Idun Lyngstad

Forskningsrådet

10.25-10.30

Pause

 

10.30-10.40

Horisont 2020 prosjekteksempel innen temaet hydrogensikkerhet

Andre Gaathaug, USN

10.40-10.50

Horisont 2020 prosjekteksempel: Hvordan påvirker klimaendringer kulturminner?

Jørgen Solstad, Vestfold og Telemark fylkeskommune

10.50-11.00

Horisont 2020 prosjekteksempel: Cody: En liten bedrift i stort samarbeidsprosjekt

Ken Andre Myhra Kihle, Cody

11.00- 11.05

Pause

 

11.05-11.15

 Systematisk bruk av forskermobilitet i bedrift

Kristin McLeod, GE Healthcare

11.15- 11.30

Finansiering av fremragende forskning og forskermobilitet

Per Magnus KommandantvoldForskningsrådet

11.30-11.45

Finansieringsmuligheter for gjennombruddsteknologier og markedsrevolusjonerende produkter og tjenester

Eva Langslet, Innovasjon Norge

11.45-11.55

Tips og gode råd for deg som ønsker å søke EU-midler

Eva Langslet, Innovasjon Norge

11.55-12.00

Kort pause for å rigge individuelle møter

 

12.00->

Individuelle møter med EU-rådgivere for dem som ønsker det

 


 

Regionen har tatt store steg i H-2020
I det inneværende Horisont 2020-programmet, har flere regionale aktører fått finansiering. Flere av dem vil dele sine erfaringer på kick-off-arrangementet.

Interessen og aktiviteten i vår region har også økt i de siste årene.

I det nye programmet ønsker vi at regionen skal bygge på de gode erfaringene fra forrige program og lykkes enda bedre i Horisont Europa.

Veiledning

Etter arrangementet være mulig å booke en samtale med en EU-rådgiver for å diskutere konkrete muligheter for din bedrift, klynge, offentlig sektor-aktør eller forskningsinstitusjon.

Påmelding

 Meld deg på nå via denne påmeldingslenken.