Nye initiativer lansert innen European Green Deal

Chemicals

Denne uken kom EU med tre nye strategier som skal bidra til å redusere klimautslipp og bedre miljø og helse.


På onsdag kom tre nye strategier fra EU knyttet til European Green Deal. 

Chemicals Strategy

Strategien har som mål å beskytte helse og miljø fra skadelige kjemikalier. Man ønsker å fase ut og erstatte skadelige kjemikalier og sørge for at forbrukere har bedre informasjon.

Renovation Wave

Et viktig element for å nå de ambisiøse klimamålene er energieffektive bygg. Oppvarming og nedkjøling av bygg står for ca 40% av energiforbruket og 36% av klimautslippene i EU. Det lanseres derfor en "renovasjonsbølge" for å sikre at flere bygg møter krav til energieffektivitet. Målet er å renovere 35 millioner bygninger innen 2030. Dette vil spare energi, samt gjøre strømregningen for forbrukere lavere.

Methane Strategy

Metan er en kraftig klimagass og som et ledd i EUs klimaambisjoner har EU lagt frem en strategi for å redusere utslipp av metan. Sektorene man ser spesielt på er energisektor, landbruk og avfallssektor og man vil legge frem forslag til lovverk og reguleringer, investere i forskning og utvikling og bedre kartlegging og rapportering for å redusere utlslippene.