Personvernerklæring for EU-nettverk Sørøst-Norge

GDPR

USN ved seksjon for forskning og innovasjon behandler dine personopplysninger i forbindelse med EU-nettverk Sørøst-Norge. Vi behandler hovedsakelig personopplysninger for tre formål: 1. arrangementer, 2. kladder til søknader til EUs programmer, 3. kontaktlister for bedrifter).  

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er allmenhetens interesse av å bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og av å samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner, samt vår berettigede interesse som koordinator av nettverket. Som koordinator behandler vi stort sett offentlig tilgjengelige data der personvernulempen ved behandlingen er liten.

I forbindelse med bistand til søknader vil vi i noen tilfeller få tilsendt tekster fra din bedrift som inneholder forretningshemmeligheter. Slike data behandles konfidensielt og nettverkets medarbeidere har taushetsplikt om alle konfidensielle forhold. Vi signerer også taushetserklæringer dersom dere ønsker det.

For arrangementer vil opplysningene komme fra deg og kan omfatte kontaktinformasjon (navn, e-post og stilling), samt eventuelle matallergier.

For bedriftslister er opplysningene er samlet fra disse kildene: fra offentlige / bedrifters egne nettsider inkludert Forskningsrådets database, regionale forskningsfond, EUs databaser, proff.no (størrelse bedrift). 

For søknader kommer opplysningene fra tekst fra dere sender oss.
Opplysningene om påmeldinger lagres mindre enn 1 år. Opplysninger i andre lister oppdateres løpende fra offentlige kilder.

Har du spørsmål om behandlingen kan du kontakte eunettverk@usn.no . Du kan også kontakte personvernombud@usn.no dersom du har spørsmål omkring personvernet i behandlingen. Du har rett til å be oss om innsyn i opplysningene og korrigering av eventuelle feil, eller eventuelt sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen.  Dersom du mener at behandlingen krenker ditt personvern kan du klage til Datatilsynet. Spør gjerne vårt personvernombud om dette.