Stor interesse for Horisont Europa i Vestfold og Telemark

Europa

Horisont Europa nærmer seg med stormskritt, og den 03.12.20 ble det avholdt et regionalt kick-off for å informere regionen om mulighetene som kommer fra 2021.


Den 03.12.20 avholdt Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Universitetet i Sørøst-Norge og Vestfold og Telemark Fylkeskommune et felles kick-off arrangement for Horisont Europa.

Ca 60 deltakere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia deltok og fikk informasjon om det nye programmet og inspirasjon fra aktører som har lykkes. 

Det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon som starter fra 2021 byr på mange muligheter for regionen og noen tematiske områder som kan være aktuelle for regionen ble belyst særskilt.

Opptak av webinaret

Hele webinaret kan du høre her:

Hvis du ønsker å høre enkeltpresentasjoner følger de omtrentlige tidspunktene under for hver sesjon. Det er også lenket til de enkelte Power Point presentasjonene:

Velkommen og innledning med fungerende fylkesrådmann Lisbeth Eek Hansson: 00:00-08:03 (ingen Power Point presentasjon)

Presentasjon av Norcems Langskipprosjekt med Per Brevik fra 08:03—16:33

Horisont Europa på et kvarter ved Espen Johansen; EU-nettverk Sørøst-Norge fra 16:33-35:33

Grønn og Sirkulær Industri ved Karin Totland fra Forskningsrådet fra 44.12-56:16

Sunne hav og vann ved Ingunn Borlaug Lid fra Forskningsrådet fra 56:16-01.06.48

Autonom transport ved Verena Hachmann fra Forskningsrådet fra 01:06:48-01:14:46

Smarte byer ved Idun Lyngstad fra Forskningsrådet fra 01:14:46-01:26:55

Prosjekteksempel fra Horisont 2020 innen hydrogensikkerhet ved Andre Gaathaug fra Universitetet i Sørøst-Norge fra 01:29:14-01:39:42

Prosjekteksempel fra Horisont 2020 innen bevaring av kulturarv ved Jørgen Solstad fra Vestfold og Telemark fylke 01:39:42-01:52:05

Prosjekteksempel fra Horisont 2020 innen smart produksjon ved Ken Andre Myhra Kihle fra Cody: 01:52:05-02:02:25

Prosjekteksempel på forskermobilitet og nettverk ved Kristin McLeod fra GE Healthcare fra 02:04:23-02:16:07

Fremragende forskning og forskermobilitet (Pilar 1) ved Per Magnus Kommandantvold fra Forskningsrådet fra: 02:16:07-02:30.02

Finansieringsmuligheter for gjennombruddsteknologier og markedsrevolusjonerende produkter og tjenester og gode tips og råd til deg som ønsker å søke EU-midler ved Eva Langslet: 02:30:02-02:47:05

Forskningsrådets støtteordninger for dem som vurderer å søke Horisont Europa

Forskningsrådet har en rekke støtteordninger for dem som vurderer å søke Horisont Europa. Lenkene finner du under.

Horisont 2020 – støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 (forskningsradet.no)

PES2020 Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020 (forskningsradet.no)

Reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS (forskningsradet.no)