Nye veiledningspraksiser i høyere utdanning: perspektiver på tvers av fag

Studentaktiv veiledning i høyere utdanning - å utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter.


28 Nov

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Program

10.00 – 10.30

 • Velkommen
  v/ Rie Thomsen, professor II USN og Petra Røise, førsteamanuensis USN
 • Kollektiv Akademisk Veiledning – hva har skjedd og hva skjer på USN?
  v/ Petra Røise, førsteamanuensis, Kerstin Bornholdt, førsteamanuensis og Hege Roll-Hansen, førsteamanuensis, USN

10.30-11.10
Keynote

 • Profesjonskvalifisering som kontekst for veiledning – Tverrprofesjonell veiledning: å lære av, om og med hverandre 
  v/ Sidsel Tveiten, professor emeritus, OsloMet
   

11.10 - 11.25 kaffe og mingling

11.25 -12.10
Perspektiver som pitcher

 • Profesjonsveiledning for nyutdannede lærere
  v/professor Eva Bjerkholt, USN 
 • Emosjoner og dynamikker i kollektiv Akademisk veiledning
  v/ Helle Nordentoft, lektor DPU Aarhus Universitet, DK
 • Kollektiv gruppeveiledning av GLUmasterstudenter i begynneropplæring
  v/Janne Madsen, professor USN
 • KAV i takt og utakt – om rytmer i veiledning
  v/Lis Montes de Oca, stipendiat USN
   

12.15-12.50 lunsj og mingling

12.55-13.45
Parallelle workshops

 • Tema 1 – Vendepunkter i veiledning 
  Erfaringer fra forskningsprosjektet UPV (utdanning til profesjonelle veiledere)
  v/professor Eva 
  Bjerkholt, USN
 • Tema 2 – Emosjoner i kollektiv veiledning
  Utforskning av emosjonelle dynamikker i veiledningen
  v/Helle Nordentoft, lektor, ph.d. DPU Aarhus Universitet, DK
 • Tema 3 – Kollektiv gruppeveiledning av lærermasterstudenter i begynneropplæring 
  Noen muligheter og noen utfordringer
  v/ Siv Svendsen, universitetslektor, Bjarne Isaksen, førstelektor, Ronny Johansen, universitetslektor og Janne Madsen, professor, alle USN
 • Tema 4 – Lydlogger som redskap til læring og forskning i veiledning
  Erfaringer fra intervensjonsstudien «3-minutters lydlogg» for å støtte refleksiv veiledningspraksis.
  v/Cato Bjørndal, dosent UiT
   

13.45-14.00 Takk for denne gang