Forskning på biomarkører

Biomarkører

Institutt for Mikrosystemer ved USN har analysert biomarkørene CRP, MMP-9 og IL-8 i spytt innsamlet fra KOLS pasienter (600 spyttprøver), og har utarbeidet protokoller for analyse av biomarkørene. Det ble funnet forhøyede verdier av biomarkørene i spytt for flesteparten av pasientene som er i stadium III og IV av KOLS, og som har høy sannsynlighet for forverring.  

Forskerne undersøker også andre alternativer for KOLS-biomarkører som kan gi en enda mer nøyaktig indikasjon på forverring. Disse biomarkørene inkluderer procalcitonin, nøytrofil elastase, N-terminal prohormon av hjernens natriuretiske peptid, i tillegg til C-reaktivt protein.

Spyttprøver

Spirometer

Kommunene Moss, Horten, Skien og Drammen skal skaffe respondenter og samle inn spyttprøver.

Inklusjonskriterier for respondenter (prioritert rekkefølge):

  • Er samtykkekompetente 
  • Har Kols grad 3 og 4
  • Har ingen eller få samtidige eller tilleggs sykdommer
  • Har ikke inflammatoriske sykdommer

Hver respondent skal avgi spyttprøve tre ganger per uke i fire uker, i alt 12 prøver.  Spyttprøvene må tas på same tidspunkt hver dag.  Respondenten kan ikke spise, drikke, ta medisiner, røyke eller utføre munnhygiene 1 time før prøvetaking. USN har utarbeidet detaljerte prosedyrer for prøvetaking og oppbevaring i samarbeid med Moss og Horten kommuner.

De fleste respondentene som stiller opp for prosjektet må endre sine daglige rutiner. Prosjektledelsen og partnerne setter stor pris på innsatsen de gjør for prosjektet. UtenInnsamlingsenhet for spytt respondentene, ingen spyttsensor!

Spyttprøver blir innsamlet gjennom hele prosjektperioden.  Spyttprøvene lagres nedfryst i spesialemballasje i kommunen, og fraktes deretter videre til laboratoriet ved USN for analyse.

  • Prosjektleder for spyttprøver i Moss er kvalitetsrådgiver Nina Løkkevik.
  • Prosjektleder for spyttprøver i Horten er fagsykepleier hjemmetjenesten Stina Johannessen.
  • Prosjektleder for spyttprøver i Skien er
    Linda Christin Kolle.

Pasienter i de fire kommunene skal teste en første prototyp vår / høst 2022.