Hvordan det er å være medforsker

Sofie Tveit og Trine West Svenni. Foto.

Vi holder på med en master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse på HSN. Som student på dette programmet får man mulighet til å være med som medforsker i ulike prosjekter.


Da vi fikk tilbud om å være med på et longitudinelt studium som handlet om gjennomføring av videregående skole, ble vi interesserte. Vi er begge pedagoger og jobber i ungdomsskolen, og vi vet at det er mange grunner til at ungdom avbryter skolegangen. Vi ønsker å tilegne oss mer kunnskap om dette temaet.

Som medforskere føler vi at vi er en del av noe større og at arbeidet vårt kan ha betydning for prosjektet. Vi får tilgang til eksisterende forskning og mye materiale vi kan forske på, og vi står fritt til å velge hvilket tema vi vil skrive om innenfor dette prosjektet. Vi ble godt mottatt da vi ville være med, og vi føler at det er et trygt, inkluderende og lærende arbeidsmiljø i forskergruppa. Det er godt å ha erfarne forskere å samarbeide med, og vi blir ivaretatt på en god måte.

Hilsen Sofie Tveit og Trine West Svenni!