• Blogg»
  • Positivt å være medforsker [Norwegian (Bokmål), Norway]

Positivt å være medforsker [Norwegian (Bokmål), Norway]

Å være medforsker i et forskningsprosjekt opplevdes utelukkende positivt for meg i mitt arbeide med masteroppgaven. Den samlede faglige kompetansen, deling av innsamlet empiri, og muligheten til å reflektere sammen med andre, gjorde at jeg opplevde en styrking av læringsutbyttet mitt sammenlignet med det å skulle skrive på egenhånd.


Det medførte også at jeg fikk tilgang til mer litteratur og empiri enn jeg ellers ville hatt. Å forske sammen er inspirerende, lærerikt for alle parter, og motivasjonen ble fortløpende trigget ved at vi kunne hente inspirasjon fra hverandre.

Anne Lene Lindrum