NFR-prosjekter

USN er partner eller koordinator i 96 prosjekter støttet av Norges forskningsråd (NFR). Her er oppdatert oversikt over hvilke prosjekter.


Energi, klima og miljø

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
PyroGass - Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff ved å kombinere anaerob råtning og pyrolyseteknologi Partner Wenche Hennie Bergland 2017 2020
Bærekraftig Biogass - Økt markedspotensial, nye anvendelser og nye substrater for biogass og biogjødsel Partner  Rune Bakke 2017 2020
FLASH-Predicting the FLow behavior of ASH mixtures for production of transport biofuels in the circular economy Partner Britt Margrethe Moldestad 2018 2021
Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure Partner Hans Renssen 2019 2023
Decarbonize - Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier Partner Rune Bakke 2019 2020
Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants Partner Rune Bakke 2019 2021
DSYNE Digital System Engineering for Energy & Natural Resources Partner Kristin Falk 2020 2023
High performance thermal concrete with bauxite residue for energy storage applications Partner
Nils Deneke Høivik
2019 2021
Exploiting multi scale simulation and control in developing high efficiency fertilizer technologies (HEFTY) Partner Bernt Lie 2017 2020
Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen) Partner Svein Thore Hagen 2016 2024
Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES) Partner Knut Vågsæther 2017 2025
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels) Partner Klaus-Joachim Jens 2017 2024

 

Helse, helseteknonogi og velferd

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Norwegian Vision in Stroke Network (NorVIS) Koordinator Helle Kristine Falkenberg 2019 2023
Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders? Koordinator Heidi Haukelien; Jorun Rugkåsa 2018 2021
Effective Stuttering Treatment (EST) Partner Elisabeth Holm Hansen 2017 2022
Teambasert rehabilitering for hjemmeboende eldre. Hverdagsrehabilitering som en integrert del av hjemmetjenesten Partner Kirsti-Iren Skovdahl, Kari Jokstad 2016 2020
Transforming community mental health through Appreciative Inquiry action Research Partner  Ottar Ness,  Bjørn Hauger  2016 2020
Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management Partner  Hilde Eide 2017 2020
Tjenesteshop - brukerstyring av kommunale tjenester Partner Hilde Haukelien 2017 2020
NAVs tjenester til arbeidsgivere - felles utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeid og helse Partner Ole Jacob Thomassen, Karianne Nyheim Stray 2017 2021
Optimalisering av refraktiv treffsikkerhet hos pasienter som tidligere har gjennomgått laserkorreksjon av sin nærsynthet Partner Bente Monica Aakre, Bjørn Gjerdrum 2017 2020
Kompetanse for bedre tjenester - betydning av kompetansesatsing rettet mot ansatte som møter brukere som kan være truende og voldelige Partner Ottar Ness, Erlend Rinke Maagerø-Bangstad 2016 2020
Rethinking work inclusion for people with intellectual disability Partner Hans A. Hauge 2018 2021
Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies Partner Kirsti-Iren Skovdahl 2018 2022
From double trouble to dual recovery: Increasing recovery-oriented rehabilitation(ROR)and quality of life through collaborative partnership Partner Stian Nissen Biong 2017 2020
Hvordan legge grunnlag for en individuelt tilpasset oppfølging av yngre personer
med demens? En studie av vedtaksprosessen i to kommuner.
Partner Heidi Haukelien, Vigdis Aaltvedt 2018 2022
How can we reduce the use of compulsion of people with severe mental illness? A cross-sectoral, multi-methods study Partner Jorun Rugkåsa 2018 2022
Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner Partner Steffen Torp, Hilde Hovda Midje 2018 2022
INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester. Partner Hilde Eide 2018 2021
Health promotion and collaboration to strengthen work participation Partner Tore Norendal Braathen, Heidi Haukelien 2019 2022
The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder) Partner Thomas Mooser 2018 2022
Skap Gode Dager: Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune Partner Rolf Sundet 2020 2024

Kultur og resielivet

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Opplevelser for alle Partner Ingeborg Nordbø 2018 2020
Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications Partner Ziaul Haque Munim 2020 2024
Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn. Partner Heidi Stavrum 2020 2023

Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality (InnoTraining) Partner Salman Nazir 2017 2021
Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI) Partner Thomas Brekke, Per Egil Pedersen og Vinnit Parida 2019 2022
HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable Partner Salman Nazir 2018 2021
Secure, Efficient and Safe maritime traffic Management in the Straits of Malacca and Singapore (SESAME), Solution 2 Partner Marius Imset 2018 2021
Blockchain Technology Applied to the Maritime Offshore Logistics - Norwegian Oil and Gas Supply Chain and Logistics Digitalization Partner Ziaul Haque Munim,  Karen Czachorowski  2018 2021
OpenBridge Design System - ODES Partner Steven Mallam 2019 2021
Promoting marine and maritime research in Horizon Europe Partner Anne Kari Botnmark 2020 2022
Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter. Partner Jon Herman Ulvensøen 2019 2023
OPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship design Partner Steven Mallam 2020 2023

Mat og biobaserte næringer

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System Koordinator Per Egil Pedersen 2020 2024
Realisation of animal welfare goals in Norways food sector (ANIWEL) Partner Stig Strandli Gezelius 2015 2020

Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Advanced Piezoelectric Devices Koordinator Einar Halvorsen 2018 2021
Collaboration for Optical and Acoustical Sensor Technology (COAST)  Koordinator Lars Hoff 2020 2024
New platform for the next generation optical components Partner Einar Halvorsen 2016 2022
Mechanical miniaturization in interventional medical instruments Partner Kristin Imenes 2017 2020
Sensor Technology for Green and Safe Jet-Engines (STEGS) Partner Ole Henrik Gusland 2017 2020
Advanced Manufacturing Technologies for High Impact Medical Devices Partner Ole Henrik Gusland 2018 2020
Computational X-ray Microscopy of Functional Materials and Devices Partner Dag Werner Breiby 2018 2020
SuperCap - On-chip superkondensator for IoT Partner Xuyuan Chen/Nadeem Akrem 2018 2020
4D Computed Tomography of Porous Materials Partner Muhammad Nadeem Akram 2018 2020
Nye aktive materialer i undervannstransdusere Partner Lars Hoff, Ellen Katrine Sagaas Røed 2018 2022
RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys Partner Xuyuan Chen 2019 2020
Hydrogenkatalysator Partner Kaiying Wang, Tor Håvard Aasen 2019 2021
PoreFlow: Visualizing multiphase flow in porous media with neutron imaging Partner Knut E Aasmundtveit, 
Erik Andrew Johannessen 
2019 2023
Sensor Technology for Green and Safe Jet-Engines – fase 2 Partner Henrik Jakobsen  2020 2023

Petroleumsforskning

Samfunnsvitenskap og humaniora

Transport

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Autobus - Self-driving buses in Norway Partner Radmila Juric 2018 2021
SAM – Self Adapting Model-based system for Process Autonomy Partner Nils-Olav Skeie 2019 2022
Hydrogen and Fuel Cells for Maritime Applications Partner Knut Vågsæther

2019

2023
Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser Partner Olaf Hallan Graven 2020  
Trygghetsmetodikk for satelittbasert landingssystem for fly Partner Olaf Hallan Graven 2020 2023
Realisering av en Autonom og Prediktiv Passasjerferge Partner Jon Herman Ulvensøen 2019 2023

Utdanning og opplæring

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality Koordinator Karianne Skovholt 2018 2021
Tracing learning outcomes across policy and practice (LOaPP) Koordinator Tine Sofie Prøitz 2016 2020
Critical Literacy in a Digital and Global Textual World Koordinator Aslaug Veum 2020 2023
Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies Koordinator Annica Andersson 2020 2024
BRIDGES – Bridging the gaps between needs in teacher education and schools through interdisciplinary work  Koordinator Heidi Biseth 2020 2024
Quality and learning in construction production Partner Finn Ørstavik 2016 2020
Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) Partner Thomas Moser 2010 2021
Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen Partner Audrey Helen Osler, Kjersti Draugedalen 2018 2022
Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring Partner Torill Aagot Halvorsen 2018 2022
Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities Partner Arild Schou 2019 2022
Hvordan planlegge dybdelæring? 
Dette forskningsprosjektet skal utvikle og teste ut en modell som støtter implementeringen av Fagfornyelsen.
Partner Finn Rudolf Hjardemaal, Kristin Støren 2020 2023
UPSKILL        

Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Motivational processes in occupational health Koordinator Anja Hagen Olavsen 2020 2024
På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet Koordinator Moses Deyegbe Kuvoame / Lars Kobro 2020 2020
UPSKILL Partner Tom Eide 2019 2023
Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition Partner Ketil Eide 2019 2021
Konsept for styrket demokratimedvirkning Partner Marius Rohde Johannessen 2020 2022
Hjelpere og hjelpesøkendes rollespill til daglig: En kulturpsykologisk belysning av NAVs rollemessige utfordringer Partner Halvard Vike/ Marius Øien  2015 2020

 

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Sentre for Closed-containment Aquaculture (CtrlAQUA) Partner

 Yngvar Berg, Frank Karlsen

2015 2023
Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (CIUS) Partner Lars Hoff 2016 2023

Nasjonal senter for CERN forskning

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Norwegian Centre for CERN research Partner Jørgen André Lien  2019 2027

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Prosjektnavn Vår rolle Forsker Start Slutt
Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II Partner Ole Henrik Gusland 2015 2024
Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates Partner Jørgen Lien  2018 2025