Anne Irene Risøy

Doktorgrad fra UiO med en avhandling om Sex, rett og reformasjon. I de siste årene har Risøy arbeidet mer og mer med vikingtiden. Risøy er interessert i eldre historie, alt fra romertiden til reformasjonen.

Risøy har i sitt arbeid med vikingtiden blant annet sett på behandlingen av de fredløse inkludert såkalte "deviant burials" og synet på gender.

 

Mine foredrag:

Sex, rett og reformasjon

I motsetning til tidligere forskning der det har vært vanlig å hevde at reformasjonen medførte et brudd i synet på kriminalitet, straff og kvinnenes stilling innefor loven, vil jeg hevde at det er stor grad av kontinuitet fra middelalderen. Fra kristendommens ankomst og gradvis frem mot slutten av 1200-tallet ble ulike sider ved seksualiteten mer og mer kriminalisert, og straffene kunne til dels vare svært brutale, f.eks brann på bålet for henholdsvis bestialitet og sex mellon nære slektninger.

 

Innenfor kirkegården eller utenfor? Hva skjedde med døde fredløse i middelalderen?

I middelalderen var det ikke alle døde som ble begravet på kirkegården. Selvmordere og fredløse hadde ikke rett på kristen gravlegging. Allerede fra den eldste kristne tiden ser det ut til at noen kategorier av fredløse, særlig de som hadde begått særlig alvorlige former for kriminalitet som å brenne noen inne eller drepe noen nattestid, ble klassifisert som varger og fikk ikke kristen gravlegging.

 

Kvinners juridiske stilling i vikingtiden

I vikingtiden var det et skille mellom folk som var frie og ufrie, og dette skillet ser ut til å ha vært viktigere enn skillet mellom menn og kvinner når det gjelder juridiske muligheter. F.eks deltagelse på tinget, å kunne reise saker, samt kunne delta som vitner.

 

Vikingtidens sterke mytologiske kvinneskikkelser – fantes de i virkeligheten?

Den norrone mytologien som først og fremst finnes bevart i eddadiktene skildrer kvinner som både er sterke, selvhevdende, og til tider rett frem morderiske. Hva kan andre kilder, f.eks arkeologien samt skriftlige kilder skrevet av utlendinger som kom i kontakt med nordboerne si som kan støtte opp om et syn som går på at de mytologiske kvinneskikkelsene kan ha eksistert i vikingtiden?

 

Den fredløse som vargen

I vikingtid og tidlig middelalder var det noen handlinger som førte til at en person ble erklært, ikke bare fredløs, men også en varg. Så hva var disse handlingene og hvordan var straffen for en varg?

 

Vikingtiden i Sørøst Norge

I dette foredraget ønsker jeg å sammenligne vikingtiden slik den fremkommer i ulike typer kilder (både arkeologiske, skriftlige og stedsnavn) fra de ulike områdene i sørøst Norge. Hva er likt og hva er ulikt mellom de ulike områdene og hvorfor er det slik? Varte vikingtiden like lenge i alle områder, eller tok den slutt til ulik tid; og i så fall hvorfor?

Risøy

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Anne Irene Risøy for å gjøre en avtale.