Empowerment – hva kan det være?

Foredragsholdere forskningstimen 3 februar Catherine A. N. Lorentzen, Eliva Atieno Ambugo og Steffen Torp forteller om forskning på "Empowerment".

Å ta kontroll i eget liv er avgjørende for å oppleve god helse og erfare et godt liv. Men å «ta kontroll» er ikke bare å «ta kontroll».


03 Feb

Praktisk informasjon

 • Dato: 3 februar 2023
 • Tid: kl. 10.00 - 11.00
 • Sted: Vestfold, Vestfold, universitetsbiblioteket
 • Last ned kalenderfil
 • Empowerment

  Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer «empowerment» som en prosess der personer oppnår større kontroll over beslutninger og handlinger som påvirker deres liv. Det kan oversettes med myndiggjøring eller «å gjøre sterk». Empowerment kan defineres som en prosess hvor individer, grupper eller samfunn mobiliserer ressurser til å håndtere sine utfordringer. Det motsatte av opplevd empowerment er maktesløshet.

Det er  komplekse og kompliserte prosesser som setter en i stand til å ta kontroll. Dette involverer det enkelte menneske, men det kan også involvere forhold som:

 • andre mennesker og deres relasjoner,
 • nabolag og nærmiljø,
 • arbeid og fritid eller
 • kommunen man bor i, landet man borger til, men også globale forhold.

Det å være empowered og ta kontroll over forhold som er viktig for eget liv, vil alltid skje i et samspill mellom individ og strukturer. Samfunnet man lever i vil derfor alltid spille en stor rolle. Det er nettopp dette vi skal få et lite innblikk i under forskningstimen 3. februar.

Forskere fra forskningsgruppen for helsefremmende arbeid i nærmiljø, Henær, vil presentere tre av sine nyeste forskningsstudier. De viser hvordan helsefremmende arbeid gjør mennesker i stand til å ta kontroll i eget liv.

 • Steffen Torp vil fortelle om hvordan det å gå fra å leie til å eie egen bolig påvirker innvandrere i Norge.
 • Eliva A. Ambugo presenterer hvordan kommune-helsetjenestens hverdagsrehabilitering støtter eldre i å bo hjemme så lenge som mulig.
 • Catherine A. N. Lorentzen presenterer sin studie om innvandrerkvinners bruk av natur for å styrke den psykiske helsen sin.

Etter presentasjonene vil vi ha en paneldebatt med forskerne. Her tar vi gjerne i mot innspill og spørsmål fra tilhørere.

 

Vi spanderer lunsj i etterkant av Forskningstimen. 

Har du lyst til å være med? Meld deg på her

Forskningstimen strømmes her: