Forskningstimen: Bærekraftig lysstrategi for Kongsberg kommune

Kopirett: Shutterstock

Kongsberg kommune og USN har ambisjon om å utvikle en bærekraftig lysstrategi for Kongsberg for å skape et harmonisk samspill mellom mennesker, natur og den bygde omgivelsen.


01 Dec

Praktisk informasjon

  • Dato: 1 desember 2023
  • Tid: kl. 10.00 - 11.00
  • Sted: Kongsberg, Universitetsbiblioteket
  • Last ned kalenderfil
  •  

    Sendingen starter kl. 10. Følg med i videoruten nederst på siden.

Med en visjon om et levende byliv, der også mørketiden er preget av aktivitet og fellesskap, søker vi å fremme god trivsel og helse for både beboere og besøkende. Samtidig legger vi vekt på å bevare et stort naturmangfold og minimere lysforurensing, også i semiurbane og rurale områder.

Behovet for å utvikle en lysstrategi har oppstått som følge av stadig økende forventninger fra ulike samfunnsaktører om bærekraftig bruk av lys og reduksjon av lysforurensning.

I takt med kravene om å bruke mindre lys av hensyn til økologien, dukker det opp nye spørsmål knyttet til både sosial og økonomisk bærekraft. Det er derfor viktig å finne balansen mellom å opprettholde et nødvendig nivå av belysning for samfunnets behov, samtidig som man tar hensyn til miljøet og ressursbruken.

Planmiljøet i Kongsberg kommune og USN sin gruppe på Arkitektonisk lysdesign vil sammen arbeide for å utvikle en evidensbasert strategi for bærekraftig bruk av lys i hele kommunen.

I bærekraftig lysstrategi legger vi både sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig bruk av lys. Ved å bruke begrepet lysstrategi, ønsker vi å løfte fram at innholdet som utvikles skal kunne anvendes på mange ulike problemstillinger, og for å sikre at nødvendige bærekraftstiltak gjennomføres med godt evidensgrunnlag. Arbeidet skal bidra til å bygge kompetanse og gi økt bevissthet om lysbruk, og kan også resultere i planer og konkrete tiltak.

Konstituert kommunalsjef, samfunnsplanlegging og tekniske tjenester, Martin Hartmann Aasness, vil innlede med å snakke om kommunens behov og hvordan en overordnet lysstrategi kan være et nyttig verktøy i kommunal planlegging og byutvikling. Faggruppeleder for Arkitektonisk Lysdesign, Are Røysamb, vil presentere vårt felles regionale forskningsfonds-prosjekt om lysstrategi. Dette spennende initiativet utforsker nye tilnærminger og metoder for å optimalisere bruk av lys i offentlige rom, med det overordnede målet om forbedret bærekraft, helse og trivsel og innovativ bruk av ny teknologi.

Røysamb vil også dele innsikt om internasjonalt samarbeid som skal bidra til prosjektets suksess og relevans. Universitetslærer Peter Schmidt Selmer-Eide vil gi en konkretisering ved å dele de positive erfaringene som ble gjort i Hamar gjennom et Guerilla Lighting-forsøk nå i høst.

Vi spanderer lunsj i etterkant av Forskningstimen. Meld deg på om du ønsker å delta fysisk slik at vi har oversikt over hvor mange som blir med på lunsj.

 

Meld deg på lunsj på Kongsberg her

Se Forskningstimen digitalt her: