Medborgerskap - en Via Dolorosa for pressede kommuner?

Lars Ueland Kobro

– Er samskapingens vei en vei til lidelse eller frelse? Kan medborgerskap og samskaping løse framtidige velferdsutfordringer i norske kommuner?


02 Dec

Praktisk informasjon

 • Dato: 2 desember 2022
 • Tid: kl. 10.00 - 11.00
 • Sted: Porsgrunn, Kafe Origo
 • Last ned kalenderfil
 •  

  Påmelding

  Om samskaping

  Veldig enkelt sagt handler samskaping om å skape løsninger sammen. De som skal finne løsninger sammen er i dette tilfelle kommuneansatte, politikere og innbyggere i kommunen. Du kan lese mer om samskaping her.

  Om Lars Kobro

  Lars Ueland Kobro jobber ved USN sitt Senter for sosial entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, SESAM.  Kobro er statsviter med bred erfaring fra innovasjon og entreprenørskapsarbeid både i privat, frivillig og offentlig sektor.

   

Asker kommune er blant de kommunene som har kommet lengst med å etablere ulike former for samskaping med sine innbyggere. Mange flere kommuner er også i ferd med å prøve det ut. Men lykkes de?

Lars Ueland Kobro leder en følgeforskning om samskaping i Asker kommune, som har gjort mange erfaringer som vil kunne være nyttige for andre. Etter en innledning av Kobro vil vi få en samtale mellom Kobro og direktør for medborgerskap i Asker kommune, Christer Best Guldbrandsen. Hvordan opplever kommunen selv at arbeidet med samskaping går? 

Satsningen på medborgerskap og samskaping er i tråd med en rekke stortingsmeldinger og nasjonale strategier som løfter fram behovet for å mobilisere «krefter i sivilsamfunnet» for å hindre en «kommunal kollaps». I Forskningstimen får vi høre om hvordan det går det når nasjonale og kommunale strategier møter den lokale hverdagen.

Alle som jobber med samskaping generelt eller med samskaping i norske kommuner spesielt vil ha glede av å bli med i Porsgrunn, eller se på direktesendingen av Forskningstimen denne dagen.  

Vi spanderer lunsj i etterkant av Forskningstimen. 

Har du lyst til å være med? Meld deg på her

Forskningstimen strømmet her: