Finansiering

Det finnes ulike støtteordninger for studenter som har fått innvilget og godkjent et studieopphold i utlandet.


Lånekassen

 1. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge

 2. Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din

 3. Du må være tatt opp ved det utenlandske partneruniversitetet

 4. Du må ikke være mer enn ett år forsinket i studiene dine

 5. Du må være fulltidsstudent under studieoppholdet i utlandet

 6. Du må ha levert utfylt og signert Learning Agreement til studieveileder, som deretter har registrert deg som utvekslingsstudent.

Du vil kunne få støtte fra Lånekassen i form av:

 • Utdanningslån og -stipend (samme som i Norge)
 • Reisestøtte (beregnet utfra hvor du skal, faste satser)
 • Skolepengestøtte (inntil rundt 120 000 per år, dersom du skal betale skolepenger, gis delvis som lån og delvis som stipend). Dette kommer i tillegg til utdanningslån og stipend
 • Språkstipend (til forberedende språkstudier dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk)
 • Ytterligere informasjon om dette får du fra Lånekassen. 
 • Enkelte utdanningsinstitusjoner i utlandet ber om tilsendt finansieringsbevis/Completed Affidavit of Financial Support. Dette er et skjema fra Lånekassen som kan skrives ut på: http://app.lanekassen.no/forelopiguttalelse/

Erasmus-stipend

Dersom du har fått en utvekslingsplass ved en av Erasmus-partnerne til USN, har du rett på Erasmus-stipend i inntil 12 måneder. Erasmus gjelder kun innenfor EU/EØS hvor vi har en Erasmus-avtale, og ikke til partnere utenfor disse landene. Stipendets størrelse er avhengig av utvekslingsland og -sted. Beløpet utbetales i to omganger, 80 % i begynnelsen av oppholdet (etter at alle nødvendige dokumenter er levert), og 20 % etter endt opphold (etter at alle nødvendige dokumenter er levert og online rapportering er registrert). Du vil få mer informasjon fra Erasmusansvarlig ved USN når det nærmer seg avreise.

Ytterligere informasjon om dette kan du lese på Erasmus Student Network.

Nordplus-stipend 

Dersom du har fått innvilget utveksling til en av USNs Nordplus-partnere, kan du ha rett på Nordplus-stipend for opphold i inntil 10 måneder. Du kan også få et reisestipend.

Ytterligere informasjon finner du her.

 

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.