Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Som ph.d-student har du muligheter for å ta en del av forskerutdanningen din ved en av fakultetets internasjonale partnere som har tilrettelagt for ph.d.-utveksling mellom institusjonene. Forskningsoppholdet må være faglig relevant, og du bør holde deg innenfor det nettverket som fagmiljøet du tilhører har et etablert samarbeid med.

Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, og det vil ikke alltid være enkelt å finne et tidspunkt som det passer å reise ut. Men et opphold utenfor Norges grenser vil gi deg perspektiver, nettverk og erfaringer du ikke vil få hjemme, og endelig økt språkkompetanse. Du får mulighet til å tilføre fagmiljøet noe virkelig nytt etter et slikt opphold. Et forskningsopphold i utlandet skal i første rekke bidra til å etablere og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid, og det skal gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Det er derfor viktig at besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø velges med omhu, og i samarbeid med veileder.

Det arbeides med å få på plass gode utvekslingsordninger med relevante avtaler for ph.d.-programmene på alle fakulteter. Dette er imidlertid et krevende arbeid, da det kreves gode faglige koblinger så vel som god infrastruktur rundt ph.d.-kandidatene for å få til et vellykket opphold.Flere ph.d.-studenter velger å reise til institusjoner fakultetet ikke har avtale med. Dersom du velger dette, er du selv ansvarlig for forberedelsene til et opphold, og det må, på samme måte som for opphold ved våre partnerinstitusjoner, faglig godkjennes av programansvarlig for ph.d.-programmet ditt.
 

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no

Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no