Utenlandsopphold under forskerutdanningen - Finansiering

Eventuelle skolepenger må dekkes av studenten selv.

Her kan du lese mer om utenlandsopphold under forskerutdanningen

Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no