Utenlandsopphold under forskerutdanningen - Skattefritak for opphold i USA

Det kan innvilges opp til 2 år skattefritak for norske Ph.d.-stipendiater i USA. Fritaket kan gis på følgende vilkår:

  • man er invitert til å utføre forsknings- og/eller undervisningsarbeid av et universitet eller annen anerkjent undervisningsanstalt

  • invitasjonen må være reell og ha et visst offisielt preg

  • det må fremgå at invitasjonen medfører visse forpliktelser fra vertsinstitusjonens side, og at den inneholder en nærmere angivelse av hvilke forsknings- og/eller undervisningsområder ph.d.-studenten skal arbeide innenfor

«Det er en forutsetning at det er tale om forsknings- og/eller undervisningsarbeid på et visst nivå. I den forbindelse er doktorgrads- stipendiater som hovedregel blitt akseptert som forskere.»

Her kan du lese mer om utenlandsopphold under forskerutdanningen

Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no