Gatejuristen på Ringerike

Foto av studentene som er involvert.
Bak fra venstre: Gatejuristene Silje-Marie Granli, Sigurd Rykkje Lønneid, Mari Trolldalen, Frida Nikoline Haugland og Katrine Andersson (Lillian Spjeldnes Flathen var ikke til stede da bildet ble tatt). Foran fra venstre: Elise Dokken, studentkoordinator for gatejuristene og nestleder i studentforeningen «Advocatus Diaboli» ved USN.

Gatejuristen Innlandet har i samarbeid med USN utvidet aktiviteten sin til Hønefoss.


Våre jusstudenter betjener Gatejuristens avdeling på Ringerike og tilbyr gratis rettshjelp til personer med rusproblemer.

Gatejuristen er en del av Kirkens Bymisjon og er til stede i 16 norske byer. Siden høsten 2016 har Gatejuristen vært representert på Ringerike gjennom et samarbeid med USN, jusstudentenes linjeforening Advocatus Diaboli og Advokatfirmaet Buttingsrud.

Universitetet stiller et fullutstyrt kontorlokale på campus Ringerike til disposisjon, og Gatejuristen rekrutterer studenter fra våre bachelorprogram i jus, som får mulighet til å yte bistand til deres klienter.

Samarbeid med Frelsesarmeen Ringerike og «Villa’n», som er kommunens dagtilbud for rusavhengige, sikrer kontakt med klienter og inntak av saker.

 

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.

  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer.

Relevante lenker:

Ta kontakt med Gatejuristen på Ringerike