Ina Marie Røed Røsnæs tar videreutdanning til helsesykepleier ved siden av både jobb og familieliv. Det er mulig fordi helsesykepleierutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et deltidsstudium. 

– Som helsesykepleier ser jeg frem til å jobbe mer helsefremmede og forebyggende med barn og ungdom. Å få være med å påvirke og ta vare på den fysiske og psykiske helsen deres i samarbeid med fagpersoner fra ulike profesjoner, sier Ina Marie, som fra før har en bachelor i sykepleie.

– Vi er verken søster eller bror – vi er fagpersoner! 

– Helsesykepleiere er sykepleiere med videreutdanning i helsefremmede og forebyggende arbeid for barn og unge, og familiene deres. Det er et mangfoldig, engasjerende, spennende og meningsfylt yrke.

Ina Marie er ferdig utdannet helsesykepleier våren 2019. Deltidsstudiet til helsesykepleier tar hun på campus Porsgrunn over to år, og får da seksti studiepoeng.

Mange vil bli helsesykepleier

34-åringen vet at det ikke var en selvfølge å få plass. Det er kjempemange som har lyst til å bli helsesykepleier hos USN. I fjor søkte så mange som rundt 650 sykepleiere, mens campus Porsgrunn har 37 plasser.

– Vi tar inn et kull nå i 2019, og planlegger for opptak hvert år. Tidligere var opptaket kun annethvert år. Det jobbes også med å gjøre om helsesykepleierutdanningen til en master, som vi håper vil være på plass i 2020, opplyser universitetslektor Anne-May Teige.

Sykepleiere fra hele landet kommer for å videreutdanne seg til helsesykepleier ved USN. Ina Marie bor på Nøtterøy i Vestfold, og tror universitetets opplegg med deltid og ukesamlinger gjør at flere klarer å gjennomføre utdannelsen til helsesykepleier ved siden av jobb, familie og lang reisevei.

– Helsesykepleier er et mangfoldig, engasjerende, spennende og meningsfylt yrke.

Utenom samlingene er studentene selv ansvarlig for å organisere studietiden sin. Ina Marie og medstudentene får testet yrket gjennom masse praksis, selvsagt under veiledning av ekte helsesykepleiere.

Målet for videreutdanningen til helsesykepleier er å gi deg som sykepleier avansert kunnskap innen folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid for og med barn, samt avansert kunnskap om helsesykepleierens ulike formidlings- og arbeidsmetoder. 

– Videreutdanningen til helsesykepleier har et godt læringsmiljø hvor trivsel og faglig egenutvikling står i sentrum, og vi har svært engasjerte lærere og praksisveiledere, forteller Ina Marie.

Har allerede fått drømmejobben

Som helsesykepleier kan hun jobbe på helsestasjon, i skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, med opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både her i Norge og utlandet. 

Ina Marie sier hun allerede har fått drømmejobben, som helsesykepleier i hjemkommunen. Hun har i løpet av studietiden prøvd seg i både skolehelsetjenesten, ungdomshelsetjenesten, på vaksinasjonskontor og i flyktninghelsetjenesten. 

 – I løpet av utdanningen er det også gode muligheter for utenlandsopphold.

– Folkehelse rettet mot barn, unge og deres familier er aktuelt i både inn- og utland, sier Ina Marie, som ikke har tenkt til å stå på stedet hvil etter videreudanningen.  

 –  Nei, jeg vil fortsette å lære og utvikle meg, holde på det faglige engasjementet og hele tiden søke ny og oppdatert kunnskap. Jeg vil helt sikkert møte på store utfordringer i jobben og håper at dette vil gi meg videre vekst som fagperson. Kanskje jeg får mulighet til å ha studenter i praksis og være den engasjerende og interesserte veilederen jeg selv møtte i praksis, sier Ina Marie.  

Viktig med mannlige sykepleiere!

Jakov er snart ferdig med sin bachelor i sykepleie og ser mange muligheter etter studiene. Han ønsker å jobbe med ungdom, og godt mulig som "helsebror".