Ut med helsesøster – inn med helsesykepleier. Tittelen helsesøster er historie og betegnelsen er nå helsesykepleier. Navneskiftet er bestemt av regjeringen og gjaldt fra nyttår 2019.

Helsesykepleie er sykepleiere med videreutdanning i helsefremmede og forebyggende arbeid for barn og unge, og familiene deres. Den nye tittelen helsesykepleier skal tydeligere vise at dette er nettopp sykepleiere med spesialutdanning. 

Og videreutdanningen, den kan du ta ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– Nytt navn, men samme kompetanse! presiserer universitetslektor Anne-May Teige ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

– God helse og oppvekstvillkår gir en god start i livet og derfor er utdanningen som helsesykepleier viktig. Som utdannet helsesykepleier får du en ettertraktet kompetanse.

Hvorfor helsesykepleier? Regjeringen håper navneskiftet vil gjøre at flere menn velger å bli helsesykepleier. For det er ikke til å legge skjul på at helse- og omsorgssektoren her til lands er dominert av kvinner.

Ved å bytte ut stillingstittelen helsesøster til det kjønnsnøytrale helsesykepleier, er regjeringens mål  også å senke terskelen for unge gutter å ta kontakt med helsetjenesten. 

Studier, jobb og familieliv

Sykepleier Ina Marie Røed Røsnæs tar videreutdanningen til helsesykepleier ved siden av jobb og familie, Det er mulig fordi helsesykepleierutdanningen ved USNs campus Porsgrunn er et deltidsstudium som går over to år, og du får da seksti studiepoeng.

Lektor Anne-May Teige og helsesykepleiestudent Ina Marie Røed Røsnæs

Helsesykepleiestudent Ina Marie Røed Røsnæs (til høyre) angrer ikke på utdanningsvalget. Her med lektor Anne-May Teige.

– Jeg ønsker å bli helsesykepleier fordi jeg vil jobbe mer helsefremmede og forebyggende med barn og ungdom. Jeg ser frem til å jobbe tverrfaglig med ulike profesjoner og være med å påvirke og ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse, sier Ina Marie.

34-åringen roser lærings- og undervisningstilbudet som er lagt opp med fire, fem ukesamlinger per semester. Utenom samlingene er hun som student selv ansvarlig for å organisere studietiden sin.

– Opplegget gjør at flere klarer å gjennomføre utdannelsen til helsesykepleier ved siden av jobb, familie og lang reisevei. Videreutdanningen til helsesykepleier ved USN har et godt læringsmiljø hvor trivsel og faglig egenutvikling står i sentrum, og vi har svært engasjerte lærere og praksisveiledere, forteller Ina Marie. 

Som helsesykepleier kan hun jobbe på helsestasjoner, i skolehelsetjenester, helsestasjon for ungdom, i opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både nasjonalt og internasjonalt.

Hva kreves for å bli helsesykepleier?

For å komme inn på videreutdanningen til helsesykepleier, må du ha treårig bachelorgrad i sykepleie. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.

I utdannelsen til helsesykepleier ved USN er praksis en viktig del. I første semester på helsesykepleierstudiet har du en uke med observasjonspraksis hvor du følger en annen helsesykepleier på jobb. I tredje semester får du hele ni uker sammenhengende praksis.

Målet for videreutdanningen til helsesykepleier er å gi deg som sykepleier avansert kunnskap innen folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid for og med barn.

Du får også avansert kunnskap om helsesykepleierens ulike formidlings- og arbeidsmetoder, og inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder for at du kan utvikle og kvalitetssikre helsesykepleiertjenesten.

Viktig med mannlige sykepleiere!

Jakov er snart ferdig med sin bachelor i sykepleie og ser mange muligheter etter studiene. Han ønsker å jobbe med ungdom, og godt mulig som "helsebror".