Helsesista er kjent som hele Norges helsesykepleier på Snapchat. Som USN-student får du titt og ofte oppleve kjente gjesteforelesere og foredragsholdere i studietiden. Sykepleierstudentene på campus Vestfold fikk besøk av Helsesista.

Sykepleierstudentene Mathilde Bjune, Tomine Lunner, Elise Wallin og Celine Leegaard mener det kan være lettere for unge å ta opp viktige temaer hos Helsesista på Snapchat fremfor å banke på kontordøra til helsesykepleier på skolen. 

– Helsesista er inspirerende å følge på Snapchat, og hun er en rollemodell for mange unge. 

– Helsesista når ut til de unge på den plattformen vi er, hun snakker de unges språk og det er lettere å følge med, sier de.

Helsesista på snap! 

Tale Maria Krohn Engvik, som Helsesista egentlig heter, er opptatt av muligheter, utfordringer og etiske aspekter ungdommen møter i dag. Hun sa opp jobben som helsesykepleier i kommunen for å være helsesykepleier på Snapchat og andre sosiale kanaler. 

– Det som er viktig for meg, er at alle barn og unge skal trives og ha det bra uansett hvor de er i livene sine. Målet mitt er å gi ungdom riktig kunnskap og gi dem mot og kraft til å våge og være. 

Her byr Tale Maria på seg selv, men er aldri privat. Hun viser forståelse fremfor å dømme. Hun gir varme og nærhet, digitale klemmer og bruker mye emojis for å understreke det hun skriver.

Helsesista møtte USNs sykepleiestudenter

Helsesista prøver å skape nærhet ved å være direkte, bruke humor og et enkelt språk med ord som ungdommen forstår. Hun stiller også åpne og undrende spørsmål for å få de unge til å reflektere. 

Følgere i alle aldersgrupper

I dag følger ikke bare ungdom henne i sosiale kanaler, hun har også voksne, foreldre og politikere i følgeskaren sin.

Sykepleierstudentene på USN fikk med flere gode Helseista-råd på veien ut i yrket. Deriblant om fagspråket! 

– Fagspråket er viktig når vi fagfolk snakker med hverandre, men vi må ikke bruke fagspråk når vi møter mennesker som ikke har samme bakgrunn som oss.

– Kommunalt helsespråk kan skape avstand. Samtidig skal dere ha med den profesjonelle rollen, men på en litt annen måte, og ikke være opptatt av å imponere andre fagpersoner, sa Helsesista.

Fra helsesøster til helsesykepleier

Fra helsesøster og helsebror til helsesykepleier.