Helsesista er kjent som hele Norges helsesykepleier på Snapchat. Som USN-student får du titt og ofte oppleve kjente gjesteforelesere og foredragsholdere i studietiden. Sykepleierstudentene på campus Vestfold fikk besøk av Helsesista.

Helsesykepleier på snap!

– Helsesista er inspirerende å følge på Snapchat, og hun er en rollemodell for mange unge. Hun når ut til de unge på den plattformen vi er, hun snakker de unges språk og det er lettere å følge med på viktige temaer hun tar opp i sosiale kanaler enn å oppsøke helsesykepleier på kontoret, sier sykepleierstudentene Mathilde Bjune (22), Tomine Lunner (21), Elise Wallin (24) og Celine Leegaard (22). 

Helsesista møtte USNs sykepleiestudenter

Tale Maria Krohn Engvik, som Helsesista egentlig heter, er opptatt av muligheter, utfordringer og etiske aspekter ungdommen møter i dag. Hun sa opp jobben som helsesykepleier i kommunen for å være helsesykepleier på Snapchat og andre sosiale kanaler. 

– Det som er viktig for meg, er at alle barn og unge skal trives og ha det bra uansett hvor de er i livene sine. Målet mitt er å gi ungdom riktig kunnskap og gi dem mot og kraft til å våge og være. 

Her byr Tale Maria på seg selv, men er aldri privat. Hun viser forståelse fremfor å dømme. Hun gir varme og nærhet, digitale klemmer og bruker mye emojis for å understreke det hun skriver.

Helsesista prøver å skape nærhet i den digitale kommunikasjon ved å være direkte, bruke humor og et enkelt språk med ord som ungdommen forstår. Hun stiller også åpne og undrende spørsmål for å få de unge til å reflektere. 

Følgere i alle aldersgrupper

I dag følger ikke bare ungdom henne i sosiale kanaler, hun har også voksne, foreldre og politikere i følgeskaren sin.

Sykepleierstudentene på USN fikk med flere gode Helseista-råd på veien ut i yrket. Deriblant om fagspråket! 

– Fagspråket er viktig når vi fagfolk snakker med hverandre, men vi må ikke bruke fagspråk når vi møter mennesker som ikke har samme bakgrunn som oss. Kommunalt helsespråk kan skape avstand. Samtidig skal dere ha med den profesjonelle rollen, men på en litt annen måte, og ikke være opptatt av å imponere andre fagpersoner, sa Helsesista.

Fra helsesøster til helsesykepleier

Fra helsesøster og helsebror til helsesykepleier.