Å velge yrke er et stort steg. Her finner du oversikten over hvilke utdanninger du kan ta hos oss innen helse- og sosialfag.

Og kanskje er dette noen av spørsmålene du stiller deg – her er i hvert fall våre svar:

Hvorfor bli sykepleier?

Hvis du er typen som vil sørge for at alle mennesker får en god livskvalitet, kan sykepleieyrket være noe for deg. Som sykepleier får du muligheten til å utgjøre en viktig forskjell for folk som trenger det aller mest. Sykepleierutdanning fra USN gjør deg rustet til å gå en krevende og givende hverdag i møte, og åpner dørene for flere spennende videreutdanninger. Du får tett kontakt med relevante arbeidsplasser og får testet ut hvordan yrket føles tidlig i utdanningen.

Hvordan bli sykepleier?

For å jobbe som sykepleier trenger du bachelorgrad i sykepleie. Her finner du opptakskravene for å bli sykepleier. Sykepleieutdanningen gir deg muligheten til å jobbe med mennesker i alle aldre – hele livet fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder nasjonalt og internasjonalt.

Som sykepleierstudent får du mange alternativer også i fremtiden. Ikke bare vil etterspørselen etter sykepleiere fortsette å vokse, innen 2038 kommer Norge til å trenge 30.000 nye sykepleiere. Du får dermed en sikker fremtid med trygge jobbforhold som sykepleier. I tillegg kan du videreutdanne deg med en masterutdanning i blant annet anestesisykepleie, intensivsykepleie eller jordmorfag.

Hvorfor ta en bachelor i barnevern?

Det kulturelle mangfoldet gir helt nye utfordringer for barnevernet og vår utdanning lærer deg å løse dem på best mulig måte for barna. Vår utdanning er moderne og oppdatert og forbereder deg på et yrke i det samfunnet vi lever i nå og fremover. Som barnevernspedagog med forståelse for barnevernsarbeid i et kulturelt mangfold kan du bidra til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

Som barnevernspedagog kan du jobbe med utsatte barn og unge og deres familier/omsorgspersoner innen kommunalt og statlig barnevern, eller forebyggende arbeid med barn og unge innen kultur, fritid, barnehage og skolesektoren. Du får gjøre en viktig jobb for de som er sårbare i samfunnet og kan bidra til å gjøre en forskjell.

Hvorfor bli vernepleier?

Som vernepleier jobber du sammen med mennesker med ulike funksjonsvansker, og bidrar til at de kan mestre sitt dagligliv så godt som mulig. En vernepleier legger til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får ivaretatt sine rettigheter og muligheter for samfunnsdeltakelse. Med en bachelor i vernepleie har du muligheten til å påvirke hvordan hverdagen ser ut for de med et litt annerledes utgangspunkt.

Jobbe med syn og øyehelse

Synet er vår viktigste sans og påvirker hvordan vi lærer og mestrer hverdagen. Synes du øyne og syn er interessant? Vil du jobbe med mennesker og teknologi? Da skal du bli optiker! USN har landets eneste optikerutdanning, og den holder høy internasjonal kvalitet.

Hva er optometri?

Vår bachelor i optometri gir deg den kompetansen du trenger for å bli helsearbeider innen syn. I dag kan optikere både benytte diagnostiske øyedråper ved synsundersøkelser og henvise direkte til øyelege. Dette er med på å sikre befolkningen best mulig øyehelsetjeneste.

Siden det bare finnes ett studiested for optikere i hele Norge, er miljøet og klassene krydret med studenter fra hele landet. Optikerstudentene blir en sammensveiset gjeng, så her vil du få venner for livet.

Hva gjør en optiker?

Mange optikere jobber i en optisk forretning. Hovedoppgaven for de fleste optometrister er å gjennomføre synsundersøkelser og tilpasse kontaktlinser. Andre oppgaver er å montere og reparere briller samt veilede kunder når det kommer til valg av innfatning og glass.

Mange optikere arbeider også i private øyehelseklinikker sammen med øyeleger. Noen jobber også i bedrifter som produserer briller og kontaktlinser, mens andre jobber med engros (videresalg av synshjelpemidler).

På sykehusene har de fleste av landets øyeavdelinger også ansatt optikere. Du finner også optikere i synsseksjoner på hjelpemiddelsentralene som er tilknyttet NAV i hvert fylke. Optikere er også involvert i utdanning og forskningsvirksomhet. Som optiker kan du også være rådgiver for tilrettelegging av synsmiljøet, for eksempel på en arbeidsplass.

Skal jeg bli barnevernspedagog eller vernepleier?

Vet du hva forskjellen er? Vi prøver å gi deg svarene.