Med en bachelor i sykepleie har du sikret deg en utdanning som åpner mange karrieredører i arbeidslivet og for videre utdanning.

Som sykepleier kan du kan nemlig velge å spesialisere deg innen et område som du brenner spesielt for og har lyst til å jobbe dedikert med.

Etter at du har fullført bachelor i sykepleie, kan du gå videre på en mastergrad eller spesialisere deg innen et felt gjennom etter- og videreutdanning som sykepleier.   

Hos oss har du et hav av videre muligheter som utdannet sykepleier. 

Sjekk mulighetene dine som sykepleier 

Du kan bli for eksempel jordmor, helsesykepleier eller anestesisykepleier, der du har du ansvar for pasienter som trenger bedøvelse under operasjon (anestesi).

Du kan bli operasjonssykepleier med spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg eller intensivsykepleier, der du behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Fire kvinnelige sykepleierstudenter i hvit uniform står over en boks og sjekker utstyr og ser ned

Kanskje går du med en drøm om å bli leder? Med en sykepleierutdanning i bunn, kan du nemlig velge å ta andre fag som økonomi, markedsføring, IT og ledelse. Eller du kan gå videre med en masterutdanning i klinisk helsearbeid eller samfunn og helse.

Hos oss kan du også ta master i geriatrisk helsearbeid, sammensatte helsetilstander eller digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Slik blir du spesialist som sykepleier hos oss

Hos oss kan du velge å spesialisere deg som sykepleier gjennom flere ulike mastergradprogrammer:

Hos oss kan du også ta den høyeste akademiske utdanningen, nemlig en doktorgrad i personorientert helsearbeid:

Er du interessert i etter- og videreutdanning som sykepleier, har vi mange ulike valgmuligheter innen helsefag:

Hvor jobber jeg som sykepleier? 

Som sykepleier kan du jobbe på sykehus i alle avdelinger, både på akuttmottak, fødestuer, kirurgiske og medisinske avdelinger.

Du kan jobbe på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmetjenesten, helsestasjoner, i ambulansetjenesten, skolehelsetjenesten, psykisk helsevern og rus, bedriftshelsetjenester og med rådgivningstjenester. Sykepleiere kan også jobbe i private klinikker og medisinske firma. 

Mannlig sykepleierstudent står over pasientsenga og jobber med slanger og to kvinnelige sykepleierstudenter følger med i bakgrunnen.

Eller hva med å jobbe som sykepleier i Forsvaret? Eller jobbe med forskning og undervisning? Det som er helt sikkert, er at sykepleierutdanningen din åpner mange karrieredører, også i utlandet i for eksempel en hjelpeorganisasjon og offshore. 

Med sykepleierutdanning i bunn, kan du søke helt andre studier, som for eksempel ledelse. Da kan du jobbe i den administrative delen av helsesystemet.

Hvilke egenskaper må jeg ha som sykepleier?

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre. Du forebygger og behandler sykdom hos barn og unge, familier og eldre. Du jobber med akutt eller kronisk syke og personer med psykiske lidelser.

Du bør derfor være god på å samarbeide med andre, ikke bare med pasienter og pårørende. Du jobber nemlig tett sammen med annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet. 

– Sykepleie er ikke for pingler

Sykepleie er et tøft yrke, mener instituttleder Lise Gladhus. Du må kunne ta røffe avgjørelser; det står mellom liv og død i dette yrket.