Vurderer du å bli barnevernspedagog eller vernepleier, men vet ikke helt hva forskjellen er? Vår ekspert Ramona Lorentsen forteller og oppklarer et par ting om yrkene – og forhåpentlig blir det lettere for deg å velge en av utdanningene.  

Forskjellen på barnevernspedagog og vernepleier

Det er en ganske stor forskjell – selv om mange barnevernpedagoger og vernepleiere kan jobbe på samme sted – for eksempel som miljøterapeut i skolen eller på institusjoner for unge som av en eller annen årsak ikke kan bo hjemme med familien.

Begge utdanningene jobber med personer som faller utenfor eller har store utfordringer med å være som «alle» andre! Som barnevernpedagog og vernepleier skal du sammen med brukere finne ressurser og muligheter som kan føre til mestring og muligheter. Tar du utfordringen – skal vi sikre deg en spennende læringsreise!!

Hva gjør en barnevernspedagog?

 • En barnevernspedagog identifiserer behov og gir rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • Man har alltid «barnets beste» i fokus
 • En bidrar til å sikre at barns, unges og foreldres rettigheter ivaretas
 • En barnevernspedagog anerkjenner at barn og unges har behov for trygghet og kjærlighet
 • Man arbeider med å fremme inkludering, læring og mestring
 • Man utfører forebyggende, miljøterapeutisk og sosialpedagogisk arbeid
 • En barnevernspedagog jobber også med saksbehandling og tiltaksarbeid i barneverntjenestene
 • Når du blir barnevernspedagog vil du kunne forstå hvordan vårt velferdssystem er bygd opp og hvordan du på en etisk verdibasert måte skal sjonglere mellom ulike dilemmaer i spenningsfeltet mellom kontroll og hjelp
 • Som utdannet barnevernspedagog må du tenke og handle «utenfor boksen» - altså finne nye måter å løse utfordringene på – dette gjennom å finne løsningene sammen med de som eier «problemene»

Ilustrerer barnevernspedagog

Hva gjør en vernepleier?

 • Jobbe med mennesker som kan ha fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser
 • Jobbe med hele livsløpet – barn, unge, voksne og gamle
 • Vernepleiere fremmer, verner om og sikrer rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og utviklingshemmede spesielt
 • Du vil bli en autorisert helsepersonell – det vil si at du skal ha kunnskap om anatomi, fysiologi, sykdommer, medisiner, samt kunne sette sprøyter
 • Jobbe med habilitering og rehabilitering – gjennom miljøterapeutisk og spesialpedagogisk   arbeid
 • Samarbeide med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet
 • Forstå hvordan vårt velferdssystem er bygd opp og hvordan du på en etisk verdibasert måte skal sjonglere mellom ulike dilemmaer i spenningsfeltet mellom kontroll og hjelp
 • Tenke og handle «utenfor boksen» - altså finne nye måter å løse utfordringene på – dette gjennom å finne løsningene sammen med de som eier «problemene»

illustrerer vernepleie

Daniel Lauritzen studerer bachelor i vernepleie

Derfor valgte Daniel å bli vernepleier

Daniel Lauritzen visste at han ville jobbe med noe som gir ham mening. Valg av yrke ble enkelt: Vernepleier!