Marie Christine Gulla Baglo tar master i jordmorfag ved USN. Dette er et populært studium for sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse.

Marie valgte å ta master i jordmorfag ved USN fordi hun hadde hørt mye positivt om studiet, som USN tilbyr på campus Vestfold.

En jordmor må ha mange egenskaper

Marie begynte å drømme om å bli jordmor allerede som fersk sykepleiestudent. Etter at hun fullførte sykepleieutdanningen og begynte å jobbe som sykepleier, ble hun bare enda mer sikker.

– Jeg ville jobbe med kvinnehelse og hjelpe gravide og deres partnere i en sårbar og viktig tid, sier Marie.

Med mastergrad i jordmorfag er du rustet til å utføre mange selvstendige oppgaver og påta deg stort ansvar.

– En jordmor må trives med mye ansvar, like å jobbe selvstendig samt mestre å jobbe i team. Det er viktig å huske at selv om jordmødre jobber selvstendig inngår de alltid i et team og jobber tett med andre yrkesgrupper for å sikre den beste omsorgen for den gravide og barnet, sier Marie.

– Det å bli jordmor er helt fantastisk!

Hun mener den viktigste oppgaven en jordmor har er å hjelpe kvinnen og hennes partner med å få en god opplevelse av svangerskapet, fødselen og barseltiden.

– Jeg må kunne lytte til kvinner og deres ønsker, og hjelpe dem med å realisere disse. Dessuten må jeg forberede dem til tiden som kommer: svangerskapet, selve fødselen og barseltiden. I tillegg må jeg kunne gi prevensjonsveiledning og ha god kunnskap om kvinnehelse, sier Marie.

Lærerike praksisperioder og kontakt med arbeidslivet

Marie har fått praksis på OUS Rikshospitalet og på helsestasjonen i Horten. Praksisplassene beholder hun gjennom begge årene som jordmorstudent.

– Dette gjør at vi blir ordentlig kjent på en arbeidsplass og får veiledere som følger utviklingen vår. At jeg har praksis på to ganske ulike steder har gjort at jeg lærer enda mer. Det er veldig givende å møte så mange kvinner og par, og alle graviditeter og fødsler er jo ulike, forteller Marie.

Hun understreker at jordmoryrket fører med seg både opp- og nedturer.

– Det er mange tøffe situasjoner og også triste opplevelser. Da er det godt å ha gode praksisveiledere og medstudenter jeg kan reflektere med i etterkant, forteller Marie.

Det krever styrke å bli med på noen av opplevelsene:

– Hos de kvinnene med utfordringer er det viktig at jordmoren hjelper til med å bevare det normale underveis; at man klarer å skape trygghet og en relasjon hvor kvinnens ønsker blir ivaretatt, sier hun.

Som jordmor får jeg jobbet tett på mennesker i en sårbar, fin og viktig tid i livet.

I tillegg til praksisperioder, så har Marie jobbet som sykepleier på sykehus og hatt sommerjobb på barsel, hvor hun har jobbet ekstravakter. Dette gjør at hun har fått enda mer erfaring før hun blir ferdig utdannet jordmor.

[show_related]

Drømmejobben til jordmorstudenten 

Drømmejobben til Marie er å bli jordmor på føde- og barselavdelingen ved et sykehus, men hun er også dratt mot flere av de andre spennende jobbmulighetene utdanningen åpner for:

– Jeg kan tenke meg å jobbe i svangerskapsomsorgen og med kvinnehelse. Prevensjonsveiledning er også spennende. Det finnes så utrolig mange spennende arbeidsoppgaver i vente, sier Marie.