Sara Arnarsdottir har valgt å spesialisere seg som kreftsykepleier. Hun har allerede flere års erfaring med å jobbe med kreftpasienter, og nå ønsker hun mer og dypere kunnskap og kompetanse om kreft og kreftbehandling for å kunne ta bedre vare på denne pasientgruppen.

Å jobbe med de mest sårbare pasientene

Som kreftsykepleier jobber du med sårbare personer og deres pårørende, som er i krise. For de fleste høres dette ut som en meget tøff og krevende jobb. For Sara er dette en meningsfull jobb som krever flere egenskaper.

Sara studerer kreftsykepleie

Som kreftsykepleier må man være god til å lytte, ha empati, god fagkunnskap, evne til å jobbe tverrfaglig og en vilje til å møte pasientene der de er.

Kombinerer jobb og studier

Hos USN er kreftsykepleie en videreutdanning man tar på deltid. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med jobben, men det er viktig at man har god støtte fra arbeidsgiver for å kunne gjennomføre all praksis. 

En enda bedre fagperson

Dette studiet har gitt Sara økt kunnskap om kreft og kreftbehandling.

– Det har gjort meg til en enda bedre fagperson: Jeg møter pasientene mine med mer kunnskap og dypere forståelse for hele kreftreisen, som er krevende både for pasienten, men også dens pårørende.

I tillegg har Sara fått mer kunnskap om kreftcellenes biologi og hvordan ulike behandlingsmåter virker på cellenivå. Hun vet mer om ulike forskningsmetoder, noe som kan være nyttige for å holde seg faglig oppdatert.

 

Hvordan er det å studere geriatri?

Det krever høy faglig dyktighet for å kunne gi rett og god omsorg for geriatriske pasienter. Derfor valgte Ragnhild en master innen geriatri ved USN.

Praksis gir ekstra kunnskap

– Jeg er veldig fornøyd med at det er så mye praksis på dette studiet. Jeg har fått mye kunnskap ved å være innom ulike sykehus i praksis som dekker strålebehandling, lindrende behandling og cytostatikabehandling, forteller Sara.

På studiet har man også en selvvalgt praksis, og Sara valgte å dra til London med en medstudent. Dette ga en unik mulighet til å se hvordan kreftsykepleiere jobber i andre land.

– Vi ønsker å bli kjent med det palliative tilbudet for kreftpasienter samt alternativ behandling, som England er kjent for å være ledende på, forteller Sara, som konkluderer med at dette var en vellykket studietur og resulterte i økt forståelse og kompetanse for hennes del.  

Under videreutdanningen i kreftsykepleie lærer man blant annet om cytostatika, stråleterapi, lindrende behandling og kommunikasjon og pleie av pasienten.

Radiografistudenter i arbeid Sara syntes det var veldig spennende og lærerikt å lære mer om strålepolitikken.

Det mest interessante og nyttige med studiet synes Sara var å være på strålepoliklinikken.

– De jobber så spesifikt og har masse kunnskap. Nå skjønner jeg bedre hva pasientene mine går til og kan forklare prosessen for dem før de må reise til Oslo, hvor slike undersøkelser skjer, forteller Sara.

Hun konkluderer med at dette er et studium som gir sykepleiere bedre kunnskap, mer kompetanse og flere arbeidsmuligheter.