Veslemøy Linde fra Vestre Toten ble utdannet tannlege i 1994 og tok spesialistutdannelse i 2012. Hun har jobbet som offentlig tannlege, spesialisttannlege i privat praksis og i fylkeskommunen, og også som sykehustannlege og instruktørtannlege. I dag jobber hun som spesialtannlege ved Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst i Oslo.

Nylig har hun også fungert som smittevernrådgiver ved prosjektering og bygging av en helt ny tannklinikk på Gjøvik

Hun fullførte studiet hygiene og smittevern ved USN høsten 2021.

Derfor valgte hun å studere hygiene og smittevern

Veslemøy har alltid har vært opptatt av kvalitetssikring av tjenester og dokumentasjon av prosedyrer og mener at ansatte i et team skal ha forståelse av bakgrunnen for det de gjør, ikke bare at det er «noe de har lært» eller at «det alltid har vært slik».

– Det skal være en grunn for det vi gjør, og det skal være en vitenskapelig bakgrunn for valgene vi tar, mener hun.

– Hygiene og smittevern handler om en tankemåte som må sitte i ryggmargen, som en refleks når det gjelder å skille rene fra urene overflater.

– Så vil jeg legge til at fagfeltet smittevern er blitt adskillig mer komplekst og styrt av regelverk nå. Samtidig har også folk flest fått øynene opp for at forhold som ventilasjon og muligheten for berøringsfrie håndtak og overflater er av vesentlig betydning for vårt liv og vår helse. For at hverdagen skal fungere, vil smittevern bli enda viktigere i tiden som kommer, sier Veslemøy.

USN tilbyr hygiene og smittevern på masternivå

Da Veslemøy lette etter kurs i forbindelse med smittevern og hygiene, fant hun først mange andre tilbydere som ikke innfridde kravene hennes.

– Jeg søkte etter inngående kjennskap på et akademisk høyt nivå og tilgang på undervisere med forsker- og undervisningsbakgrunn fra universitetssystemet. Det viste seg at USN er alene om å tilby utdanning i smittevern på mastergradsnivå i hele Skandinavia. På USN fant jeg den type forelesere jeg ønsket meg, med faglig tyngde, stort engasjement for faget og svært god formidlingsevne, forteller Linde.

Studiet blir for henne også en del av et planlagt mastergradsløp.

– Studiet ga meg innsikt og forståelse rundt det faktum at enkle og rimelige hygienerutiner og prosedyrer i det daglige er essensielt for å unngå kryssmitte og sykehusinfeksjoner. Det er oftest ikke mangel på kostbare apparater eller avansert utstyr som er utfordringen; Det handler mer om en tankemåte som må sitte i ryggmargen: En refleks når det kommer å skille rene fra urene overflater. 

Dette lærer du på studiet hygiene og smittevern 

På videreutdanningen lærer du grunnleggende cytologi, mikrobiologi, immunologi, hygieneproseyrer under ulike forutsetninger og smitteveier, regelverk og organisering. Du lærer også om hvordan man legger opp en infeksjonskontrollplan, hvordan klinikker bør utformes med hensyn til alt fra ventilasjon til avfallshåndtering, og du får inngående kjennskap til dekontaminatorer og testing av disse.

Du lærer også om vannkvalitet og kvalitetssikring, risikovurderinger, epidemiologi, biostatistikk, kildekritikk og hvordan kritisk vurdere artikler og annen litteratur. I tillegg er ulike spesifikke emner som oncologi, radiololgi, obstretikk og ophtalmolologi inkludert som underemner.

Et heldigitalt studium

– Siden hele studiet er digitalt, kreves det undervisere som takler denne formen for forelesning og kommunikasjon. Dette fungerte optimalt, og vi studentene fikk ofte tilbakemeldinger og ble alltid tett fulgt opp når vi hadde spørsmål.

Opplegget med så og si ingen «real-time-forelesninger» var som en drøm for Veslemøy, som ellers har mye som skjer i hverdagen. Hun er aktiv i politikk på kommune- og fylkesplan, har fire barn og hobby med hunder og er aktiv i ulike lag og foreninger. Dermed var det alfa og omega for en vellykket gjennomføring at hun hadde anledning til å studere når det passet henne selv.

–  På dette studiet fant jeg den type forelesere jeg ønsket meg, med faglig tyngde, stort engasjement for faget og en svært god formidlingsevne

Hun innrømmer at det ofte ble innleveringer rett før frist og lesing i sene nattetimer, men synes det var verdt det.

– Hvis du velger ting å drive med i livet ditt som du liker og brenner for, da får du mye energi av det. Hvis man gjør ting av plikt, blir man sliten. Velg det du har lyst til og du vil greie nesten hva som helst.

Veslemøy Linde

Veslemøy Linde jobber som tannlege og får mye ut av videreutdanningen hun tok i hygiene og smittevern.

Motiveres av mestring

– Å motivere til å finne lyst og iver til å lære, til å strekke deg og å få mestring, det mener jeg er viktig for trivsel og selvsikkerhet i yrkeslivet. Det er imidlertid ikke tilfeldig hvor man innhenter kunnskapen sin fra. Det er mange ulike aktører som tilbyr kurs og etterutdanninger, og ofte kan arrangementer presenteres som kurs, men i realiteten er det salgsmøter. Det er også ofte at kursholdere ikke er uavhengige og egentlig ikke har tilstrekkelig bakgrunn og utdanning for det de skal formidle.

Veslemøys råd til deg som vurderer dette studiet:

  • Du må vite at du har anledning til å bruke en god del tid på dette.
  • Du bør kjenne til vitenskapelig skriving og kunne lese og bedømme artikler på en effektiv og god måte. Du kan også lære deg dette underveis, men det vil bli adskillig tyngre om du også må gjøre dette for første gang samtidig med alt det andre du skal tilegne deg.
  • Dersom du har liten erfaring, vil jeg anbefale å først bruke et semester på å lære av de dyktige bibliotekansatte, ta referansekurs og lese deg opp på de basale ting, så du kan fordype deg i det virkelige hardcore og superspennende materialet som denne utdanningen tilbyr.

To operasjonssykepleiere ved USN

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?