For de som møter instituttleder Lise Gladhus, er det lett å forstå hvorfor det er gøy å studere sykepleie. Lise «lever» virkelig faget sitt gjennom å undervise og formidle. 

 Vi må jo ha engasjement for menneskene vi møter, ha empati og evne til å sette oss inn i hvordan andre har det. Dette er jo på en måte det som ligger i bunnen for alle, synes jeg, sier Lise.

Det er også en rekke andre ting hun synes er viktige for å være en dyktig sykepleier, og det er nok mange som kanskje ikke tenker så mye over det når de starter på studiet.

Sykepleiere må ta tøffe avgjørelser

Sykepleiere skal noen ganger ta veldig røffe avgjørelser, i sykepleie står det ofte mellom liv og død. Du skal være rask til å forstå pasientens situasjon og til å beslutte hva som skal bli gjort. For å utføre profesjonelle handlinger i slike situasjoner kreves det at sykepleieren har betydelig teoretisk kunnskap. Selv om sykepleieren ikke tar alle avgjørelsene alene, er det store spørsmål i livet som kommer opp hele tiden.

Lise Gladhus diskuterer med sykepleiestudent Karoline Heien.

Sykepleieprofesjonen gir uante muligheter

Lise understreker at sykepleie virkelig ikke bare er ett yrke og ett veivalg.

 Mulighetene for sykepleiere er mange, og det finnes nesten uendelige kombinasjoner av spesialiseringer og videreutdanninger.

Det mange ikke tenker på, er at det finnes mange karrieremuligheter for sykepleierstudenter. Du kan ta en mastergrad, en rekke spesialiseringer og du kan bli professor i sykepleiefag. Dessuten kan du jobbe internasjonalt. Slikt er det kanskje ikke så mange som tenker på. Alt dette er jo fint å ta med seg i det store regnestykket. Jeg har lyst til å presiere at det er et yrke også for folk med høye ambisjoner, understreker Lise stolt.

Et yrke for livet

Yrkesstoltheten og drivet til Lise kommer tydelig fram hver gang hun snakker om utdannelsen hun selv brenner så sterkt for.

Dette er en jobb man kan ha i et helt livsløp. Det er jo utrolig mange segmenter i samfunnet hvor det er behov for sykepleiere, understreker hun.

Humor og godt arbeidsmiljø

Så er det noe annet jeg har lyst til å si også: Vi jobber mye med kommunikasjon. Å ha god sans for humor er viktig i dette yrket; å kunne ha et skråblikk på ting og kanskje møte noen med en latter. Slike ting kan virke helende både for pasienten og kanskje også for et arbeidsmiljø, sier hun.

– Jeg håper virkelig at de som går og lurer på om de skal søke sykepleie, faktisk gjør det!

Bedre kan vi ikke oppsummere det. Vi sier som Lise: Gjør det!

Ta karrieren til ekstreme høyder? Sjekk ut master i intensivsykepleie

Liker du litt action, så kan intensivsykepleie være det rette yrket for deg.