Karoline Heien studerer bachelor i sykepleie på tredje året ved USN. I disse dager gjør hun en ekstra innsats på Drammen sykehus for å hjelpe til med å bekjempe koronapandemien.

Våre sykepleiestudenter på tredje året i bachelor og på masternivå er alle i beredskap for å bekjempe koronapandemien. Første- og andreårsstudentene kan melde seg frivillig.

Karoline får virkelig merke hvordan pandemien påvirker hennes hverdag. – Covid-19 kom til Norge mot slutten av praksisperioden min, men da smitten forverret seg og det ble satt tiltak som å stenge skoler og forby helsepersonell å forlate landet var jeg tilbake i vanlig forelesning. Men jeg ble raskt spurt om jeg ville ta ekstra vakter ved Drammen sykehus.

Karoline Heien i praksis på sykehuset

Passer på at pasienter blir sett

Karoline jobber på avdeling for blod-, nyre-, og infeksjonssykdommer, medisin 3, på Drammen sykehus. Hennes oppgaver er å sørge for at pasientens grunnleggende behov blir ivaretatt, at pasienten føler seg trygg og blir sett. Hun tar vitalia av pasientene, det vil si respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk og kroppstemperatur, ofte opp til flere ganger per vakt avhengig av hvilken score pasienten får ut fra skåringsverktøyet NEWS-2. Andre oppgaver hun har ansvar for er å ta EKG, blærescanning, urin- og avføringsprøver og måling av blodsukker. – Listen er langt større enn dette, for det er så utrolig mye vi som helsepersonell gjør.

Dette er oppgaver som pasienter virkelig trenger. Vi trenger sykepleiere som Karoline.

Stolt av å være sykepleier!

– Jeg er veldig stolt av yrket jeg går inn i, og jeg er utrolig stolt av mine kolleger på avdeling, på huset, i kommunen, i fylket, i landet, sier Karoline. Og ikke minst mine medstudenter som nå prøver å sjonglere utdanningen med eksamen og bachelorskriving, ekstra arbeid, å sitte hjemme med barna som må være hjemme osv.

Siden vi helst ikke skal ha nærkontakt med andre, så synes jeg alle kan klappe sin egen skulder for en god innsats vi er i ferd med å gjøre!

Ekstra vakter

Karoline har alt fått ekstra vakter på jobben min, og jeg vil prøve å være så tilgjengelig som jeg kan uten at det går for mye utover eksamen og bacheloroppgaven.

– Heldigvis har vi et universitet som ser alvoret av hva som skjer og at helsevesenet trenger oss studenter ut i arbeid. USN tilrettelegger så godt de kan for at vi kan få fullført det siste løpet, samtidig som vi som har mulighet til å bistå i arbeidet mot pandemien, gjør det.

Sykepleier Kristine Louise Lein i full smittevernsutstyr

Vi trenger deg mer enn noen gang!

Det er et ekstra stort behov for sykepleiere og annet helsepersonell om dagen. Norge trenger enda flere sykepleiere som har is og guts i magen til å stå på når det trengs, også i årene framover. Er dette deg?

Det er en svært spesiell tid vi har gått inn i, synes Karoline. – Jeg hadde ikke forventet at 2020 skulle bli møtt med pandemi og en krise vi ikke har sett maken til siden krigen. Det er alvorlig, det kommer til å bli tøft og jeg skjønner folk er redde. Men Karoline og alle hennes medstudenter og kollegaer gjør nå alt de kan for at resten av befolkningen skal føle seg trygge og bli ivaretatt.

Må prioritere annerledes

–  Jeg er redd - ikke for meg selv, men for de som er særlig utsatt og kan bli ordentlig syke. Dette betyr at hverdagen min blir annerledes, og jeg må prioritere annerledes og legge om tiden min slik at jeg kan være en større ressurs i arbeidet framover samtidig som jeg fullfører utdannelsen.