Det er et stort behov for intensivsykepleiere. Vi møtte masterstudentene Emilie Knutzen, Sandra Emilie Madsen og Mats Erik Mortensen som forteller deg hvordan det er å studere og jobbe som intensivsykepleiere. 

– Jeg ønsket å få mer dybdekunnskap og jobbe med kritisk syke pasienter, sier Sandra Emilie Madsen. Hun jobber som sykepleier på Sykehuset i Vestfold og tar nå en master i intensivsykepleie ved USN. 

Slik er det å jobbe som intensivsykepleier

Som intensivsykepleier så jobber du kun på intensivavdeling på sykehus. Dagene er varierte og du har stort ansvar for pasientene som kommer inn på intensivavdelingen. Det ene øyeblikket kan du jobbe med komplisert donorproblematikk, mens den neste dagen kan det være akuttmedisin.

– At hverdagen er så variert er faktisk noe av det jeg liker så godt med dette. Vi jobber over hele spekteret; vi har en ordentlig bred kompetanse; vi må kunne litt om alt, sier Sandra.

Emilie Knutzen valgte yrket fordi hun ønsket mer kunnskap, men også fordi hun som intensivsykepleier kommer tettere på pasientene og får fulgt opp hver og en pasient godt. 

 

 

– Og liker du litt action, er det mye av det, sier hun, 

– Det er også spennende å jobbe med høyteknologisk utstyr og gjøre en helhetlig jobb som sykepleier, sier Sandra. 

intensivsykepleiere på usn

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?

En intensivsykepleier må også kunne ta vare på pårørende. De er i en vanskelig og sårbar situasjon så det er viktig at de får god støtte og omsorg i en vanskelig tid. Når du jobber med såpass syke pasienter som en intensivsykepleier gjør, sier det seg selv at du gjør en helt nødvendig og viktig jobb. Derfor er det også viktig at man opprettholder et godt teamarbeid og kan ha humøret oppe på jobb. 

Studenter rusta til den virkelige verden

Master i intensivsykepleie kan du ta ved campus Vestfold. Her har vi et helt nytt simuleringssenter for spesialsykepleiere. Som student får du trent og simulert på hendelser som kan oppstå på en intensivavdeling. 

– Du får prøvd og feila på situasjoner som du ikke ville kunne gjøre på et sykehus, sier Emilie. Dette gjør at du 

– Vi er dessuten svært tett på pasienten, og det er noe jeg liker.

Mads Erik trives godt som student på USN

– Her er det fantastiske forelesere som selv jobber som intensivsykepleiere. Det betyr at vi får god oppfølging i praksis og oppdatert kompetanse innen intensivsykepleie.

Mats Erik mener også vi har gode gjesteforelesere som gjør at man får ekstra kompetanse og inspirasjon.