Lurer du på hvorfor du skal velge USN eller hvilken master som passer for deg? Vi har spurt faggruppeleder Anne Marie Gran Bruun, som selv er anestesisykepleier og som også har jobbet tett på intensivutdanning gjennom mange år.

Anne Marie vet derfor hva begge yrkene handler om og hvor viktig det er for sykehusene å ha nok anestesisykepleiere og intensivsykepleiere.

– Det er et stort behov for både anestesisykepleiere og intensivsykepleiere i Norge. Det er derfor et viktig samfunnsmandat å utdanne dyktige anestesi- og intensivsykepleiere. For deg som student er dette trygge yrkesvalg.

Helt nytt simuleringssenter på campus Vestfold

Master i anestesisykepleie og intensivsykepleie kan du ta ved vår campus i Vestfold. Her åpnes et helt nytt, oppdatert og moderne simuleringssenter høsten 2020. Simuleringssenteret et spesielt tilpasset avansert sykepleie.

Vår helt nye simuleringssenter for avansert sykepleie på campus Vestfold

På simuleringssenteret finner du realistiske simuleringsfasiliteter – med intensivrom, fødestue og operasjonsstue. Dette gjør at du vil være ekstra godt forberedt når du skal ut i praksis første gangen, samt at teamtrening og trening på mere kompliserte og sjeldne tilstander kan foregå gjennom hele utdanningen under trygge forhold.

Monofaglige mastere

USN er et av få universiteter som kan tilby monofaglig master både for deg som vil bli anestesisykepleier eller intensivsykepleier. Det innebærer helhetlige studieforløp, hvor det fagspesifikke kommer tydelig til uttrykk i alle studiets emner.

Dyktige fagansatte og tett oppfølging i praksis

Hos oss har flere fagansatte kombinasjonsstillinger; de jobber i klinikk og som fagansatt ved universitetet. Dette gjør at de har oppdatert kompetanse til enhver tid.

Som anestesi- og intensivstudent ved USN vil du få meget god oppfølging under praksisperiodene, sier Anne Marie.

–  Vi har god og tett oppfølging av studenter i kliniske studier. De regionale og lokale sykehusene vi samarbeider med tilbyr varierte, relevante og verdifulle læresituasjoner på grunn av størrelse og organisering.

Siden vi har fagansatte med kombinasjonsstilling ute i foretakene gir dette studentene en spesielt god oppfølging.

God oppfølging av studenter i kliniske studier er nettopp noe av det vi ved USN prioriterer.

Anvendbar kompetanse

Det er tett kobling mellom teori og praksis i utdanningen, noe du som student vil erfare. Etter første praksisopphold vil det være tydelig for deg hvilket ansvar og kompetanse du skal oppnå som ferdig utdannet enten om du velger å studere til en master i anestesisykepleie eller intensivsykepleie.

–  Du vil fordype deg i teori som gjør at du kan arbeide kunnskapsbasert i praksis på et avansert nivå

Innenfor disse fagområdene kvalifiseres du til å håndtere avansert medisinsk teknisk utstyr ved gjennomføring av anestesi og i behandling av intensivpasienter. Dette er noe fordelene ved å ta master i anestesi eller intensiv hos oss, men er du usikker på hvilken av utdanningene du bør begynne på i januar? Vi gir deg også noen tips til hva som kan passe deg.

To operasjonssykepleiere ved USN

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?

Master i anestesisykepleie

En anestesisykepleier jobber både med friske og syke pasienter i alle aldre. Du har ansvar for en pasient om gangen, og du må evne å skape en god relasjon i et ellers høyteknologisk miljø.

Studenter trener på anestesi

Studenter i anestesisykepleie øver på innledning av anestesi

Arbeidsoppgavene kan variere og pasientens tilstand kan endre seg raskt. Fra å gi anestesi til en frisk pasient til å jobbe i traumeteam med akutt kritisk syke pasienter. Arbeidet vil primært være på en operasjonsavdeling. Studiet vil også kvalifisere deg til å ivareta pasientens behov i akutte situasjoner i og utenfor sykehus.

Master i intensivsykepleie

Som intensivsykepleier jobber du i et høyteknologisk miljø med de aller sykeste pasientene. De trenger deg som er intensivsykepleier, som er et meget spesialisert og ettertraktet yrke.

Intensivstudenter øver i simuleringssenteret

Intensivstudenter øver i vårt simuleringssenter

Dette kan selvfølgelig være krevende både personlig og faglig samtidig som det oppleves som veldig meningsfylt. Du jobber tett på både pasient og pårørende for å skape gode relasjoner for å gi den beste behandlingen.

Har du flere spørsmål om våre mastere er det bare å ta kontakt med oss.