Anne Marie Gran Bruun gir deg gode grunner til hvorfor du bør velge en master i anestesisykepleie eller intensivsykepleie ved USN.

– Det er et stort behov for både anestesisykepleiere og intensivsykepleiere i Norge. Det er derfor et viktig samfunnsmandat å utdanne dyktige anestesi- og intensivsykepleiere. Det betyr et trygt yrkesvalg for deg.

Anne Marie er faggruppeleder og anestesisykepleier. Hun har også jobbet tett på intensivutdanning gjennom mange år.

Derfor vet hun hva begge yrkene handler om, og hvor viktig det er for sykehusene å ha nok anestesisykepleiere og intensivsykepleiere.

Simuleringssenter på campus Vestfold

Master i anestesisykepleie og intensivsykepleie kan du ta ved campusen vår i Vestfold. Her finner du et nytt, oppdatert og moderne simuleringssenter. Simuleringssenteret et spesielt tilpasset avansert sykepleie.

Simuleringssenteret for avansert sykepleie på campus Vestfold

Simuleringssenteret skal gi deg en mest mulig realistisk opplevelse – med intensivrom, fødestue og operasjonsstue. Du skal være ekstra godt forberedt når du skal ut i praksis første gangen. Og under hele utdanning kan du trene på mere kompliserte og sjeldne tilstander,  under trygge forhold.

Monofaglige mastere

USN er et av få universiteter som kan tilby monofaglig master både for deg som vil bli anestesisykepleier eller intensivsykepleier. Det innebærer helhetlige studieforløp, hvor det fagspesifikke kommer tydelig til uttrykk i alle studiets emner.

Dyktige fagansatte og tett oppfølging i praksis

Hos oss har flere fagansatte kombinasjonsstillinger; de jobber i klinikk og som fagansatt ved universitetet. Derfor har de oppdatert kompetanse til enhver tid.

Som anestesi- og intensivstudent ved USN vil du få meget god oppfølging under praksisperiodene, sier Anne Marie.

–  Vi har god og tett oppfølging av studentene. De regionale og lokale sykehusene vi samarbeider med tilbyr varierte, relevante og verdifulle læresituasjoner på grunn av størrelse og organisering.

Hun mener fagansatte med kombinasjonsstilling ute i foretakene sikrer studentene en spesielt god oppfølging.

– God oppfølging av studenter i kliniske studier er nettopp noe av det vi ved USN prioriterer.

Kompetanse du får bruk for

Det er tett kobling mellom teori og praksis i utdanningen. Etter første praksisopphold vil det være tydelig for deg hvilken kompetanse du skal oppnå som ferdig utdannet, og hva slags ansvar du kan ta på deg. Dette gjelder uansett om du velger ta en master i anestesisykepleie eller intensivsykepleie.

–  Du vil fordype deg i teori som gjør at du kan arbeide kunnskapsbasert i praksis på et avansert nivå, sier Anne Marie Gran Bruun.

Du blir kvalifisert til å håndtere avansert medisinsk teknisk utstyr ved gjennomføring av anestesi, og i behandling av intensivpasienter. Dette er noe fordelene ved å ta master i anestesi eller intensiv hos oss.

intensivsykepleiere på usn

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master?

Er du sykepleier og lurer på om du må ta en videreutdanning eller master?

Dette er master i anestesisykepleie

En anestesisykepleier jobber både med friske og syke pasienter i alle aldre. Du har ansvar for en pasient om gangen, og du må klare å skape en god relasjon i et ellers høyteknologisk miljø.

Studenter trener på anestesiStudenter i anestesisykepleie øver på innledning av anestesi

Arbeidsoppgavene kan variere og pasientens tilstand kan endre seg raskt. Fra å gi anestesi til en frisk pasient, til å jobbe i traumeteam med akutt kritisk syke pasienter. Arbeidet vil primært være på en operasjonsavdeling. Studiet vil også kvalifisere deg til å ivareta pasientens behov i akutte situasjoner i og utenfor sykehus.

Dette er master i intensivsykepleie

Som intensivsykepleier jobber du i et høyteknologisk miljø med de aller sykeste pasientene. Intensivsykepleier er et meget spesialisert og ettertraktet yrke, og pasientene trenger deg.

Intensivstudenter øver i simuleringssenteretIntensivstudenter øver i vårt simuleringssenter

Yrket kan være krevende både personlig og faglig, samtidig som det oppleves som veldig meningsfylt. Du jobber tett på både pasient og pårørende for å skape gode relasjoner, og for å gi den beste behandlingen.

Har du flere spørsmål om våre mastere er det bare å ta kontakt med oss.