Som de fleste andre yrker er sykepleieryrket i utvikling. Det forventes stadig ny og oppdatert kompetanse for at sykepleiere skal gjøre en god og forsvarlig jobb.

Trenger du som sykepleier å videreutdanne deg eller ta en mastergrad?

– Jeg mener at den viktigste kompetansen du kan ha som sykepleier, er å forstå ditt eget kompetansenivå og innse når ny kompetanse er nødvendig

Det sier Pia Bing-Jonsson, som er visedekan ved Fakultet for helse og sosialvitenskap, utdannet sykepleier og har både nasjonal og internasjonal erfaring. Hun har også en doktorgrad innen sykepleie og har nå ansvar for utdanning og utdanningskvalitet ved sykepleieutdanningene hos oss. 

Pia Bing-Johnsson, videreutdanning for sykepleiere

Hva gir en bachelor i sykepleie?

En bachelorutdanning er grunnutdanning i sykepleie og gir deg den kompetansen som trengs i tradisjonelle sykepleiejobber, men har du ønske om å jobbe mer spesialisert, som fagutvikler, leder eller lærer så trengs videre utdanning.

– For min del tok det bare tre år fra jeg var ferdig med grunnutdanningen til jeg begynte på masterutdanning som ga meg utvidet kompetanse til å kunne bli en leder i faget.

Fra bachelor til doktorgrad i sykepleie

– Senere har jeg også tatt doktorgrad i sykepleie, og jeg jobber nå med utdanning her på USN.

Tiden er forbi da masterutdanning for sykepleiere var for de få; nå finnes det svært mange og gode muligheter for sykepleiere å oppdatere seg, spesialisere seg og til å kunne gå inn som gode ledere av faget. Jeg som jobber med utdanning synes selvfølgelig det er veldig morsomt å utdanne meg; men jeg kan med hånden på hjerte si at det er ingen som angrer på at de tok en masterutdanning!

Stort behov for sykepleiere

Vi vet at behovet for sykepleiere er stort der ute, og arbeidsmulighetene utallige. Som et universitet med tett relasjon til næringslivet tilbyr vi sykepleiestudentene flere relevante etter- og videreutdanninger og masterutdanninger. 

Ønsker du mer ansvar eller å bli leder?

Vil du kanskje bli leder på avdelingen din eller søke på andre lederstillinger i helsebransjen? Eller går du med en liten gründer i magen? Vi har også masterutdanningene for deg.

Studer master i anestesisykepleie eller intensivsykepleie

Studer master i anestesi eller intensiv allerede fra januar! Det er mange gode grunner til å velge USN.