Kristine Loise Lein ble uteksaminert sykepleier sist sommer og har jobbet på nyfødtintensiven på Drammen sykehus og siden oktober som kreftkoordinator i Kongsberg. Kreftpasientene er en meget sårbar gruppe i disse dager, derfor ble avdelinger lukket og arrangementer avlyst. Kristine ble spurt om hun ville omdisponeres til legevakta i Kongsberg for å hjelpe til med å teste pasienter for korona. Hun var ikke i tvil og skjønte at hennes kompetanse var høyt etterspurt.

Tester pasienter for korona

De siste dagene har hun hjulpet til med å teste personer for korona utenfor legevakta i Kongsberg. Folk generelt er lite engstelige og tror de bare har en vanlig forkjølelse. Det er det som er så absurd oppi dette. Det kommer tilsynelatende friske personer hit og vi møter dem i fullt smittevernsutstyr. 

– Det er veldig fint å kunne bidra, for jeg ser at det kreves mye ekstra fra helsepersonell. Det kreves ekstra hender. Jeg kjenner også på det at, når helsevesenet er så belasta, så vil man gjerne bidra. Det er bare mennesker som jobber der ute og. 

Sykepleiere har bred kunnskap

– Det er det som er veldig fint med å være sykepleier. Man har bred kunnskap som kan brukes på så mange områder. Nå hjelper jeg til der hvor det trengs mest. Vanligvis består hverdagen av kreft og palliasjon, men nå kan jeg også bidra med praktisk arbeid. 

I tillegg til å være sykepleier i denne tøffe tiden er Kristine trebarnsmor og må sørge for å ikke ta med smitte hjem. Det er intenst på alle måter – Jeg er nødt til å holde meg frisk og kunne bidra i kampen mot korona, slik at verken jeg, min familie eller kollegaer må være hjemme i karantene. 

Karoline Heien i fullt smittevernutstyr

Sykepleiestudenten gjør en ekstra innsats mot korona

Karoline er en av våre sykepleiestudenter som bidrar ekstradisse dager. Vi trenger flere som Karoline.

Kristine er som oss fleste veldig spent på utviklingen av pandemien vi alle opplever nå. Hun er bekymra, men ser også at alle kolleger gjør sitt ytterste og holder humøret oppe. Å ha kompetanse som sykepleier gjør at du kan bidra på mange områder.