For at barn, voksne og eldre som har en synshemming eller er blinde skal kunne delta i samfunnet, trenger de å møte fagpersoner med tverrfaglig kompetanse innen synsutredning og opplæring sier vår førsteamanuensis, Helle Falkenberg, ansvarlig for master i synspedagogikk  og synsrehabilitering. De trenger riktige synshjelpemidler, oppfølging og tilrettelegging slik at de kan delta i undervisning og i arbeid.

Vi møtte fire studenter, med ulik bakgrunn som studerer master i synsrehabilitering og synspedagogikk ved USN. De er ikke i tvil om at denne kunnskapen gir dem nødvendig kompetanse i jobben har utenom studiene. Som som lærer, ergoterapeut eller sykepleier.

Master i synspedagogikk og synsrehabiliteringFire USN-studenter som studerer master i synspedagogikk og synsrehabilitering: Aniké Kadiri, Marte Rosenvinge, Helle Sørensen og Eeva Widén

Ergoterapeuter som synseksperter

Aniké Kadiri er fra Sverige og jobber som vanlig som ergoterapeut. Hun ble interessert i synsrehabilitering da hun var i praksis og møtte en hørselsinstruktør. Hun valgte master i synspedagogikk og synsrehabilitering for å kunne jobbe med synsrammede. 

Varje gång man kommer för studiedagarna är det som en liten vitamininjektion där man får  kunskap  och blir inspirerad. Man märker att föreläsarna inte bara är kunniga inom sitt område  utan också är entusiastiska för det de gör vilket jag tycker är viktigt.

Marte Rosenvinge er en av våre norske studenter og er utdannet ergoterapeut. Hun har jobbet i spesialisthelsetjenesten med hjerneslag i åtte år. Hun valgte master i synsrehabilitering og synspedagogikk for å få høy kompetanse innen fagfeltet, og da spesielt med fokus på synsvansker etter hjerneslag. Hun er spesielt interessert i hvordan man kan tilnærme seg, tilrettelegge for og rehabilitere personer som har synsnedsettelser. For Marte er det særlig spennende med fordypningsemnet synsvansker etter hjerneslag og andre hjerneskader. 

På min arbeidsplass vil jeg med denne mastergraden inneha mye ny og relevant kunnskap om synsvansker og øyesykdommer som vil utgjøre en viktig og etterlengtet kompetanseøkning om som videre vil være til det bedre for våre pasienter. 

I tillegg vil man etter fullføring av denne masteren sitte med ettertraktet og høyst aktuell kompetanse for fremtiden med en økende befolkning med synsvansker. 

Marte synes det er viktig å forholde seg til og respektere andre tenkemåter og yrkesområder, som sammen med ens eget fagområde er viktig for at brukerne av tjenestene mottar beste mulig hjelp og omsorg.

To studenter ved Master i synspedagogikk og synsrehabilitering i synslabenMaster i synspedagogikk og synsrehabilitering kan du ta på Kongsberg. Her finner du vår synslab med oppdatert og nødvendig utstyr. 

Sykepleier og ønsker ekspertkompetanse innen syn

Eeva Widén er også fra Sverige. Hun er utdannet sykepleier, og jobber i dag på en øyeavdeling på sykehus. Dette gjorde at hun ønsket mer spesialkompetanse innen syn og synsvitenskap. Med masteren ved USN får hun mulighet til å arbeide videre med personer som har mistet – eller er på vei til å miste synet og gi dem den beste kompetansen og behandlingen. 

Eeva var først litt skeptisk til å studere i Norge og i Kongsberg, men angrer ikke på valget. Her møter hun nordiske studenter fra flere fagområder.

Föreläsningarna har varit bra och intressanta. Det har varit en bra variation mellan egna lärare samt utomstående föreläsare. De har varit på både svenska och norska.

Lærer med spesialkompetanse innen synspedagogikk

Vi møtte også Helle Sørensen fra Danmark som til daglig jobber som lærer. Hun har fulgt en synsskadet elev i ni år. Dette gjorde henne nysgjerrig på synsfeltet. Hun leste noen fag innen synsrehabilitering før hun fikk jobb som visuell konsulent (visjonslærer) for fire år siden. Nå tar hun en master for å få et enda bredere faglig grunnlag og mer solid kunnskap om de faggruppene hun til daglig samarbeider med.

Helle påpeker også at det er viktig med en nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering.

De nordisk lande er alle meget små i forhold til befolkning, hvilket betyder at den faglige ekspertise inden for et lille fagområde som synsområdet er fordelt på få hænder.

Ved å ha en felles nordisk master får studentene mulighet til å erfaringsutveksle og danne faglige nettverk på tvers av landegrensene, påpeker hun.

 

Øyet er så utrolig spennende!

Møt to av våre studenter, og finn ut hvorfor de valgte optometri.