Han er førsteamanuensis på USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge og rådgiver i tankesmien Civita.

Grindheim mener ledere i næringslivet har mye å vinne på å kjenne til hvordan politiske beslutninger fattes, og hvordan norsk forvaltning fungerer.

Lite opptatt av å påvirke

I 2016 og 2017 gjennomførte Jan Erik Grindheim to undersøkelser for NHO. Ledere for 50 bedrifter ble intervjuet om deres syn på internasjonale handelsavtaler, om EØS-avtalen og brexit og om hvordan de forbereder seg på eventuelle endringer i rammebetingelsene for næringslivet.

– Det overrasket meg at de var veldig lite opptatt av å påvirke politikk og forvaltning, og dette gjaldt små og mellomstore bedrifter så vel som større selskaper og kjeder. Næringslivet tilpasser seg i stor grad bare utviklingen som skjer, sier Grindheim.

Det er ikke bare uforutsigbarhet rundt EØS-avtalen som burde få næringslivet til å nærme seg politikken og forvaltningen på nye måter. Nå endrer omgivelsene deres seg mye og raskt gjennom en mulig ny regjering, men ikke minst på grunn av det grønne ftet og et generelt behov for omstilling og nyskaping i næringslivet.

Forstå det store bildet

– Det blir vanskeligere å være bedriftsleder fremover uten å forstå det store bildet, sier Grindheim. Han tror politikken og forvaltningen ville fungert bedre hvis dialogen med næringslivet ble bedre.

Når Grindheim har næringslivsledere på kurs tegner han gjerne opp et bilde av at politikere, i likhet med deres egne bedrifter, er konkurranseutsatte.

– Det kan derfor være mange faktorer som spiller inn når politikere bestemmer seg for hvilke saker de vil fronte og hva de vil mene. Logikk og sunn fornuft er ikke bestandig det avgjørende. Dette er det viktig å være klar over, dersom du ønsker å påvirke på vegne av bedriften din, sier Jan Erik Grindheim.

Førsteamanuensis Jan Erik Grindheim.
Førsteamanuensis Jan Erik Grindheim (Foto: CF-Wesenberg)

Helt legitimt å påvirke

Grindheim arbeider også mye med forskning på regionale prosesser, og mener det kan være avgjørende for bedriftsledere å vite hvordan de påvirker beslutninger på kommune- og fylkesnivå.

– Det er helt legitimt å påvirke politikk og forvaltning, også for næringslivet, men hvis bedrifter og næringslivets organisasjoner ikke er i kontinuerlig kontakt og dialog med politikk og forvaltning, vil endringer kunne komme brått på. Da vil rammebetingelsene kunne bli forandret uten at bedriftene har fått forberedt seg på endringene. Og når rammebetingelser for næringslivet blir endret, endres også forutsigbarheten.

– Til slutt, hvordan bygge en vinnersak for bedriften din mot lokale politikere?

– Du må fokusere på bedriftens betydning for det lokale arbeidsmarkedet, og dermed også betydningen for utviklingen av lokalsamfunnet, anbefaler Jan Erik Grindheim.

Bruker etter- og videreutdanning som verktøy

Flere bedrifter og organisasjoner er allerede i gang med å tilpasse seg en ny situasjon, og bruker etter- og videreutdanning som verktøy

Fungerende leder for etter- og videreutdanning ved USN Handelshøyskolen Inger Lise Nes forteller om et økende behov for kurs.

– Vi tilbyr derfor etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset behovene til kundene. Det betyr både skreddersydd faginnhold og et format med korte, fleksible kurs tilpasset deltakere i full jobb.