– Jeg trives med kundekontakt og heldigvis er studiet lagt opp sånn at jeg både kan studere og følge opp kundene mine. Mange tenker kanskje at en revisor sitter mye foran PC-skjermen, men det er tillit du skal bygge opp, og det gjør du ikke via e-post. Å være utadvendt og bygge tillit er vanskelig å lære uten å prøve det i praksis. Derfor er det så bra å kombinere master med arbeidserfaring, sier Benjamin From. Han føler han har fått mye ansvar og tillit fra arbeidsgiveren sin.

Næringsmasteren er tilpasset jobben

Vi møter Benjamin i nye og moderne lokaler i kinobygget på Bragernes Torg i Drammen. Arbeidsgiveren hans BDO AS er et rådgivnings- og revisjonsselskap med 1700 ansatte, 70 kontorer i Norge og 2,2 milliarder i omsetning. BDO i Norge er en viktig del av det globale nettverket. Benjamin fikk jobb i BDO i 2018, etter en bachelor i regnskap og revisjon.

Da USN lanserte den nye næringsmasteren i 2020, var det i samarbeid med mange firmaer i regnskaps- og revisjonsbransjen. BDO var et av dem, og Benjamin søkte internt om studieplass.

Næringsmasteren på USN er tilpasset arbeidsmengden til regnskapsførere og revisorer. Det innebærer mindre studiebelastning på våren, når Benjamin må bruke mye tid på årsregnskapet til kundene sine.

– Å skulle starte på en ren teoretisk master ville vært vanskelig for meg. Jeg hadde allerede en kundegruppe, og de er opptatt av kontinuitet. Nå kan jeg fortsatt beholde kontakten med dem, og i tillegg får jeg med meg helt fersk kunnskap fra studiet, som jeg kan ta i bruk i jobben.

Sjefen: — Et bra konsept for oss

Benjamins arbeidsoppgaver i firmaet har ikke forandret seg så veldig mye, men arbeidsmengden er annerledes. 25-åringen har litt færre kunder å forholde seg til, og noe av det som skulle vært gjort på høsten er fordelt på kollegaene hans.

Benjamins regionleder i BDO Buskerud, Kåre Rødssæteren, sier masterutdanning er en forutsetning for å gjøre karriere i de store revisjonsfirmaene. 

– De årene du bruker på en master lærer deg hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på egen hånd. Det er helt sprøtt hvilken utvikling du kan ha fra bachelor til master. De som kommer gjennom dette studieløpet er fremtidens ledere i revisjonsbransjen.  Alle vi som er ledere nå har tatt tilsvarende masterutdanning, men vi måtte ta den på fulltid.

I BDO er det lederen med personalansvar som holder kontakten med sin ansatte student gjennom masterløpet. Rødssæteren sier det er viktig for selskapet at studentene gjennomfører, og derfor er de nøye med å tilrettelegge så arbeidsbelastningen ikke blir for stor.

– Det er ingen andre her på kontoret som kommer til å være så oppdatert på det teoretiske som Benjamin og de tre andre som tar denne masteren hos oss. Kompetanse er ferskvare, og de vil sikkert plukke opp noe som vi ikke kjenner til i praksis ennå.


Regionsjef i BDO Kåre Rødssæteren og Benjamin From. FotoRegionleder i BDO Buskerud, Kåre Rødssæteren, tror Benjamin og de andre masterstudentene vil være morgendagens ledere i revisjonsbransen.

Tar kunnskap fra studiet til jobb - og motsatt

For Benjamin har det vært helt avgjørende at studiet er så godt tilpasset jobbsituasjonen. Når han kommer fra en av samlingene på campus Vestfold, har han dessuten med seg helt fersk kunnskap tilbake til kollegaene. Det er kunnskap som er basert på den nyeste forskningen på feltet.

– Fordi jeg lærer det nyeste, håper jeg å bli en større ressurs her på jobben også. Vi har regionmøter med ulike temaer hver gang. Hvis noen har jobbet med noe spesielt, kan de bli invitert til å snakke om det og dele kunnskapen med de andre. Det er et ønske at ansatte her deler kunnskapen sin med de andre, og det vil jeg gjøre.

Benjamin kan også ta inn erfaringer fra jobben sin i studiet. Det gjør at studiet oppleves som svært relevant.

Alina Steshenko

Master med lønn – er det mulig?

Master uten studielån? Hos USN er det faktisk mulig. Søk nærings- eller industrimaster.

– Det kan være caser og problemstillinger som jeg har jobbet med her på kontoret. Selv om denne bransjen er styrt av lover og regler, må vi også bruke skjønn. De vurderingene som jeg har gjort på jobb, kan jeg se på i studiet og koble til den teorien vi lærer.

Det er rundt førti studenter i det første kullet på den nye næringsmasteren i regnskap og revisjon. Benjamin er også tillitsvalgt for studentene. Han har dermed kontakt med studentene som har søkt jobb for å få studieplass, de som altså ikke allerede hadde en jobb da de søkte.

– Inntrykket mitt er at de også har fått en god start i selskapene der de jobber.  Du blir ikke satt til å kopiere og hente kaffe, men får relevante arbeidsoppgaver og får bruke de verktøyene som selskapene har.