Over åtti prosent av mastergradstudentene ved USN var i jobb etter seks måneder, viser undersøkelser blant tidligere studenter. De rapporterer også om en snittlønn som er hundre tusen kroner høyere enn de som har tatt bachelorutdanning. 

(Tallene er hentet fra kandidatundersøkelsen gjennomført av Norstat for USN. 1320 kandidater fra 2018 og 2019 har svart på undersøkelsen. )

Radhika Gupta valgte å ta en master i økonomi og ledelese - siviløkonom slik at hun blir attraktiv på jobbmarkedet. Siviløkonomutdanningen er den høyeste utdanningen innen økonomi og ledelse, rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Etter studiene fikk hun raskt jobb som regnskapsfører i forvaltningsbransjen.

 – Fordi siviløkonomstudiet inneholder et bredt utvalg av studieretninger, øker det jo muligheten for å komme seg ut i arbeidslivet og ikke minst ha større utviklingsmuligheter, mener hun. 

Godt sosialt miljø og gode forelesere

Radhika trivdes godt som student på USN. Hun trekker spesielt frem at det er et godt miljø blant studentene og foreleserne. Radhika forteller også at foreleserne ved studiet er meget dyktige. Ved USN får du bedre kontakt med underviserne enn ved flere større universiteter - de sitter rett borti gangen!

Som så mange andre som studerer ved USN, peker hun på fordelene ved at studentene ikke "drukner" i svære bygninger og overveldende forelesningssaler, og at de arbeider sammen i et fellesskap.

– Man føler seg aldri alene på skolen, det er bare gøy å dra dit når en kan treffe så mange hyggelige bekjente, sier Radhika.

Radhika Gupta har en bachelor i økonomi og ledelse fra campus Kongsberg, en bachelor i regnskap og revisjon fra campus Vestfold og har fullført siviløkonom på campus Ringerike med spesialisering i finans.

Økonomistudenten gir deg gode tips

– Siviløkonomstudiet er oppdatert og relevant

– Jeg opplever underviserne og fagmiljøet som veldig bra, sier Marie som blir siviløkonom.