En bachelor, og ikke minst master i økonomi og ledelse er en fleksibel og allsidig utdannelse som gir deg nettopp dette.

– Du får mange valgmuligheter, sier universitetslektor Max Grythfeldt ved USN Handelshøyskolen. Max underviser på campus Ringerike og kan fortelle om hvorfor du bør velge USN Handelshøyskolen om du ønsker å ta en bachelor i økonomi og ledelse

 

Økonomi og ledelse kan du studere ved fem av studiestedene våre.

Bachelor i økonomi og ledelse er en utdanning som tilbys mange steder her i landet, og det kan være vanskelig å velge hvor du skal gå. USN Handelshøyskolen har bachelor i økonomi og ledelse på campusene:

Uansett hvor du velger å studere, så følger utdanningen et nasjonalt rammeverk og er veldig lik.

1. Tett oppfølging under studiene

– Vi har et bredt og robust fagmiljø, og kan tilby tett oppfølging både rundt undervisning og veiledning. Hos oss har vi en åpen dør-policy. Som student vil du bli kjent med foreleserne dine og terskelen er lav for å få veiledning gjennom hele studieløpet ditt, forteller Max. 

Dette er ofte en av grunnene til at studentene triver hos oss. Det er lettere å få kontakt med underviserne enn ved større universiteter med flere studenter i klassen. 

2. Flere fagområder å fordype seg i

Selv om økonomistudiet er en bred og fleksibel utdanning, så vil du ha mulighet til å fordype deg innenfor et fagområde du synes er spesielt interessant, og mulighetene er mange forteller Max.

– Bare her på Ringerike kan du fordype deg i bedriftsøkonomisk analyse og finans, regnskapsrådgiver, kompetanseledelse eller markedsføringsledelse. I tillegg har vi tolv andre fordypninger spredt utover de fire andre studiestedene hvor vi tilbyr en bachelor i økonomi og ledelse.  

3. Spennende karrieremuligheter

Etter endt økonomiutdanning ved USN Handelshøyskolen vil du sitte igjen med en faglig bredde innenfor økonomifaget. Den gjør deg kvalifisert til en rekke spennende stillinger, både i privat næringsliv og i det offentlige.

– Her på USN Handelshøyskolen har vi et veldig godt samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Vi kan tilby muligheter for å teste det du lærer på skolebenken i praksis, via blant annet interships og mentorordninger. 

4. Tett kontakt med næringslivet

På USN Handelshøyskolen tar vi dagsaktuelle temaer inn i undervisningen. Vi har også aktuelle gjesteforelesere og tett kontakt med næringslivet. 

5. Godt og trygt studiemiljø

Selv om USN er et stort universitet, så er miljøene mindre på campusene våre. Dette er en av grunnene til at studentene trives på USN Handelshøyskolen, mener Max.

– Du knytter tette bånd til medstudenter, men også studenter som går på andre studier. 

Er kanskje drømmen å bli siviløkonom?

Ønsker du enda større tyngde, kan du bygge på med en master i økonomi og ledelse. Det tilbyr vi også her på USN Handelshøyskolen, og du kan smykke deg med en siviløkonom-tittel. 

  • Er du fortsatt usikker, anbefaler jeg at du tar en tur inn på usn.no/okonomi og leser mer om våre økonomistudier.

 

Slik er det å studere økonomi og ledelse ved USN

– Det beste er samholdet og støtten vi gir hverandre.