Vi møtte fem USN-studenter som studerer til å bli barneskolelærere. Dette er hva de mener er det mest givende med å skulle bli lærer på barneskolen. 

1. Lærer er et av våre viktigste yrker

Julie Nordaune Johnsen studerer til å bli lærer på barneskolen ved campus Porsgrunn. Hun er tydelig på hvorfor hun valgte dette yrket. 

– Jeg valgte å bli lærer fordi jeg synes det er det viktigste yrket vi har, sier lærerstudent Julie Johnsen.

Julie gleder seg også til få mest mulig ut av hver elev og se at de lykkes.

– En god lærer kan hjelpe barn til å få ut mest mulig av deres potensial på skolen. Det er essensielt at barna lærer og finner læringsglede, slik at de fortsetter å ta utdanning og velger gode og viktige yrker som bidrar i samfunnet. Alt starter sånn sett med en god lærer.

 

2. Å være lærer for barn er givende

Martin Gundersen valgte også grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7 som gjør at han blir lærer på barneskolen når han er ferdig med utdannelsen.

–  Jeg begynte på lærerutdanningen fordi det er en ekstremt givende jobb. Å se gleden i øynene til et barn som har klart å løse sitt første regnestykke, er noe helt spesielt. Jeg liker å jobbe med å dyrke frem mestringsfølelsen hos barn, det gir meg mye.

3. Bedre lønn og kompetanse som lærer med mastergrad

Martin Abrahamsen Kleppe synes det er bra at lærerutdanningen nå er en masterutdanning.

– At lærerutdanningen har blitt en masterutdanning, gjorde yrket mer interessant for meg enn de andre yrkene jeg vurderte. Det er fordi masterutdanningen gir bedre lønn, og jeg får bedre kompetanse av å gå et masterløp fremfor et bachelorløp.

Han mener det gjør at han vil føle seg tryggere når han først går ut i jobb, og ikke minst vil han trolig være en bedre lærer, spesielt på feltet som har å gjøre med vernepleie.

4. Som lærer blir du et forbilde

Trine Eline Aas er andreårs lærerstudent i Porsgrunn. Hennes egen barneskolelærer er en av grunnene til at hun valgte grunnskolelærerutdanningen for 1 til 7 trinn. 

Lærerstudenten Julie sammen med Iselin Nybø og den perfekte lærer

Trine Eline sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og den "perfekte lærer". Se film nedenfor for å den perfekte lærer for barneskolen!

– Det som gjorde at jeg valgte å bli lærer, er at jeg husker hvor viktig læreren var for meg da jeg gikk på barneskolen, og det forbildet hun var for meg. Hun viste at hun brydde seg om oss elever, og det fikk meg til å føle meg trygg på skolen. Jeg mener derfor at noe av det vikigste elever kan få i en lærer er en trygg og omsorgsfull person som de kan ha som et forbilde. Som en god rollemodell kan jeg enklere lære dem om gode verdier og holdninger, og dermed bidra til at de får en positiv utvikling.

 

Har du det som skal til for å bli den perfekte barneskolelærer?

 

 

 

5. Mye praksis som lærerstudent

Ulrik Lunde var opptatt av at utdanningen måtte ha mye praksis. Og akkurat det har våre lærerutdanninger. Ved USN legger vi stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som lærerstudent ute i praksis i mer enn ett semester (altså mer enn et halvt år). Du får utdelt en egen praksislærer fra skolen du jobber på, som følger deg tett.

– Å kunne være mye i praksis var det som solgte meg inn på lærerstudiet. Det er gøy å kunne jobbe med annet enn å bare lese fag, og også kunne se hva jeg utdannet meg til tidlig i studieløpet.

 

Lærerstudenten: – Praksis er gull verdt

Lærerstudenten Simen ville aldri vært foruten praksisoppholdene som preger lærerutdanningene ved USN.