Anders Ødegården er blant mange studenter som tar et nettstudie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han mener nettstudier er en fantastisk mulighet som flere burde vurdere.

– Nettstudier åpner for muligheten til å lære i kombinasjon med andre ting som ikke kan bortprioriteres. For min egen del gir nettstudier meg muligheten til å fortsette i jobben min, samtidig som jeg kan utdanne meg til å bli grunnskolelærer.

10 grunner til at du bør søke studier

10 grunner til hvorfor du skal velge studier til høsten.

Slik fungerer nettstudier

Som student på et nettstudium kan du praktisk talt studere hvor som helst, så lenge du har internettilgang.

– Primært sett har vi forelesinger på nett, der foreleser og alle studentene er koblet sammen i et slags Skype-grupperom (Zoom fra høsten 2018). I tillegg til å følge foreleseren via dens webkamera, kan vi skru på vårt eget webkamera og komme med innspill. Vi kan også skrive spørsmål i et chat-felt vi har. I starten synes jeg nettundervisning var litt rart, litt uvant. Men det å sitte hjemme alene for seg selv og følge en forelesing er noe man kjapt venner seg til. 

Fordeler med nettstudier

Studiepoengene du tilegner deg som nettstudent er like mye verdt som studiepoengene du ville fått om du studerte ved en campus. 

– Jeg har en bachelorgrad fra tidligere studier, som jeg tok som ordinær campusstudent. Foruten fleksibiliteten, er fordelene med å være nettstudent at jeg er mer effektivt med studiene.

– Det er lett å la seg rive med av alt det sosiale som skjer som student på campus, men som nettstudent sitter du gjerne hjemme foran datamaskinen og kan enkelt gå i gang med oppgavene eller lesingen med en gang forelesingene er ferdig. I tillegg sparer jeg mye tid ettersom jeg slipper å reise til og fra campus hver dag.

Bli lærer, søk lærerutdanning. foto.

Nettstudier med samlinger

Ved USN tilbyr vi både rene nettstudier og såkalte nett- og samlingsbaserte studier. Anders er student på et nett- og samlingsstudium. 

–  På samlingene får vi gjennomgått en del av det som ikke er så lett å gjøre via ren nettundervisning. Samlingene opplever jeg som veldig bra. Vi har et godt miljø i klassen og vi har flinke forelesere.

Søk lærerutdanning ved USN. foto.