Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr 18 forskjellige videreutdanninger for lærere. Studiene tilbys ved campus Drammen, Notodden og Vestfold, og som digitale studier. Underveis i studiene vil du møte andre studenter med liknende erfaring, og kan skape gode nettverk for relevant dialog. Det gjør videreutdanning og kompetanseheving ekstra givende og moro. 

Unik mulighet til å forbedre undervisningspraksisen

Eivind Daniel Brakvatne Røed har vært lærer på Framnes Kristne Videregående skole siden 2015. Han valgte å ta videreutdanning for lærere - profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 11-13

– Jeg fant dette studiet som jeg skjønte ville være motiverende og relevant å jobbe med, og som forhåpentligvis gjør meg til en bedre lærer, forteller Daniel. 

Før utdanningen opplevde han at det var utfordrende å fornye undervisningen i en hektisk hverdag.

– Å ta et studie der man bruker tiden på dette og samtidig får nyttig veiledning underveis, gir meg en unik mulighet til å forbedre undervisningspraksisen min. Det vil forhåpentligvis gi utbytte for elevene i form av mer virkelighetsnær og engasjerende undervisning. 

Han er godt fornøyd med videreutdanningen.

– Utdanningen ved USN har til nå vært veldig bra på alle områder: bra struktur, veldig fleksibelt, gode veiledere, og samtidig relevant for mine undervisningsfag som lærer, fastslår Daniel.

Oppdatert og aktuelt pensum

Melissa Kalseth jobber ved Bamble videregående skole som faglærer i spansk og engelsk. Hun valgte også videreutdanning innenfor digital kompetanse ved USN for å holde seg et steg foran elevene. 

– Jeg er nødt til å holde meg et steg foran elevene. I tillegg synes jeg det er spennende å lære om alt som skjer i utdanning akkurat nå, forklarer Melissa. Hun har hatt godt læringsutbytte av utdanningen, og synes det er nyttig å ta den deltid mens hun fortsatt arbeider som lærer.

Lærer Melissa Sumner KalsethLærer Melissa Sumner Kalseth

– Jeg bruker alt jeg lærer i PfDK daglig i klasserommet. Jeg får prøvd alt ut umiddelbart med elevene, og de er flinke til å gi klar og tydelig tilbakemelding om ting som fungerer og det som ikke fungerer. Hun påpeker at man er nødt til å legge arbeid i utdanningen for å få best mulig utbytte.

– Utbyttet man får av studiet henger veldig sammen med hvor mye man legger i det selv. Jeg er veldig motivert og engasjert, og dermed får jeg veldig mye ut av tiden jeg investerer, forklarer hun.

– Jeg er veldig fornøyd med utdanningen hos Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg synes pensum er aktuelt og oppdatert, og undervisningen er vel gjennomført. Jeg er fornøyd med hvor tilgjengelig både studieveileder og min veileder er, og føler at jeg får god kontakt både med dem og mine medelever, avslutter Melissa.

Daniel Bienek tar PPU-utdanning på campus Notodden.Foto

PPU-studiet fikk Daniel til å drømme om lærerjobb

– Å hjelpe barn og unge gir meg glede. Derfor er læreryrket det rette for meg.