Det finnes ulike måter å ta en grunnskolelærerutdanning på. Ved USN kan du studere på campus, men vi har også nett- og samlingsbaserte studier for deg som har en travel hverdag, eller som av andre grunner ønsker å studere hjemmefra. 

For å bli lærer må du ta en master i grunnskolelærer for trinn 1-7 eller grunnskolelærer for trinn 5-10. 21 år gamle Marthe Voldsrud går fjerde året på grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7, og vet nå hvilke egenskaper som trengs for å bli en god lærer

1. Du må være glad i å jobbe med mennesker

Som lærer kommer du ikke unna å jobbe med andre mennesker. Du må kunne jobbe godt i team med andre lærere, og du må kunne kommunisere godt til foreldrene. Ikke minst må du kunne skape gode relasjoner med elevene du skal undervise for, og kommunisere bra med dem.

Det å skape gode relasjoner med andre mennesker mener Marthe er en suksessfaktor for deg som vil bli lærer. 

2. Du må være glad i barn

Det sier seg kanskje selv at du må være glad i barn for å bli lærer på grunnskolen. Du skal møte elevene dine hver dag, og undervise dem i flere timer daglig. Da er det viktig at du er interessert i elevene, og ønsker å se dem mestre nye oppgaver. 

Marthe har allerede fått prøvd seg som lærer i praksisperioder. Hun erfarer at bak en god lærer ligger det mange timers arbeid med forberedelser og planlegging av undervisning, men det å være en god lærer for elevene er ekstremt givende.

– Det er mye mer givende enn jeg noen gang kunne sett for meg!

3. Du må like å lære bort

– I lærerutdanningen har vi et fag som heter pedagogikk og elevkunnskap. Det handler om hvordan man på best mulig måte kan lære bort de fagkunnskapene man har til elevene sine. I tillegg har vi et stort utvalg av fag å velge mellom, forklarer Marthe.

Marthe har valgt å fordype seg i norsk, i tillegg til en norsk masterfordypning. Hun har også valgt fagene matematikk, engelsk og KRLE. Hun forteller at du som student får god og tett oppfølging i fagene du spesialiserer deg i.

 

– Det at jeg blir ekstra god i norsk, gjør jo at jeg vil kunne lære elevene mine å beherske norsk også.

Marthe anbefaler at du velger de fagene du interesserer deg i, som lærerstudent. Det gjør studiet mer interessant og motiverende. 

Syvåer Bråten er i praksis under lærerutdanningen på en barneskole

Praksis er den beste opplevelsen i lærerutdanningen

– Som lærerstudent får du seks uker med praksis i året, noe som er den beste opplevelsen i utdanningen, sier Syver.