Som lærer kan du gi barn et godt grunnlag og viktige verktøy for læring underveis og senere i livet. Våre lærerutdanninger har gode praksisordninger og sørger for at du har masse praktisk erfaring når du skal ut i arbeidslivet. Vanskelig å bestemme seg? 

Hvorfor bli lærer?

Spør du oss, finnes det veldig mange gode grunner til å bli lærer. Muligheten til å jobbe med barn og påvirke måten de opplever verden på, er en av dem. Dessuten er lærerjobben en som aldri vil forsvinne, og du er garantert jobb og en god startlønn. Disse grunnene til å bli lærer har du kanskje ikke tenkt på?

Hvordan bli førskolelærer eller barnehagelærer?

Som barnehagelærer eller førskolelærer bidrar du til å skape et utfordrende, interessant og trygt miljø for de minste av oss. Du får fylle arbeidsdagen med lek, utforsking og læring – alt til barnas beste. Hvis du vil jobbe med de aller minste kan en bachelor i barnehagelærer være veien å gå.

Hvordan bli lærer på barneskolen?

For å bli grunnskolelærer eller lærer i barneskolen kan du ta en av våre 5-årige mastere og bli grunnskolelærer for trinn 1 til 7 eller grunnskolelærer for trinn 5 til 10. Hvis du vet at du har lyst til å jobbe med spesielle fag kan du kan bli faglærer i design, kunst og håndverk eller faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Lurer du på hvilke karakterer du må ha i ulike fag for å bli lærer i barneskolen? Her finner du opptakskravene for lærerutdanning.

Hvordan bli lærer i videregående skole?

Lektorutdanninger er for deg som er interessert i et spesielt fag og ønsker å undervise i videregående skole. Lurer du på hva lektor er? Se avsnittet nedenfor. Vi tilbyr lektorutdanning i historie, lektorutdanning i norsk og historie eller engelsk og lektorutdanning i realfag og teknologi.

Med utdanning som faglærer i design, kunst og håndverk eller faglærer i kroppsøving og idrettsfag kan du også jobbe i videregående skole. Hvis du har allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning fra før kan du også bli lærer på videregående trinn gjennom en master i norskdidaktikk. Det er mange veier mot målet, og du har stor mulighet til å velge den veien som passer deg aller best.

Hva er forskjellen på lærer og lektor?

Man får stillingstittelen lektor når man er ansatt som lærer etter å ha fullført en mastergrad i undervisningsfag. Ofte snakker folk om lektorer som de som underviser på videregående skole, men du er altså lektor også når du har fullført de nye 5-årige masterutdanningene (grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 eller grunnskolelærerutdanning 1 til 7). Hos USN er det lektorstudiene i spesifikke fag som kvalifiserer deg til å jobbe som lærer i videregående skole.

Hva tjener man som lærer?

Det har vært mye snakk om at det er dårlig betalt å være lærer, men faktisk har lærere en god startlønn og lærere får en trygg stilling de kan leve godt på.