Det finnes ulike måter å ta en grunnskolelærerutdanning på. Ved USN kan du studere på campus, men vi har også nett- og samlingsbaserte studier for deg som har en travel hverdag, eller som av andre grunner ønsker å studere hjemmenifra. 

For å bli lærer må du ta en master i grunnskolelærer 1-7 eller grunnskolelærer 5-10. Dette kan du gjøre på campus eller som Stian, studere nett- og samlingsbasert. 

Grunnskolelærerutdanning på nett

– Jeg har ganske mye å henge fingrene i, innrømmer Stian Guldbrandsen, som studerer til å bli grunnskolelærer på trinn 1 - 7.

Stian Gulbrandsen som studerer til å bli lærerStian studerer grunnskolelærer 1-7, nett og samlingsbasert.

I tillegg til å være nettstudent på fulltid, jobber han også som lærer mens han holder på med lærerutdanningen. Småbarnsfaren synes likevel ikke at hverdagen med mye lære og læring blir for intens. Snarer tvert imot.

– Jeg liker så godt å jobbe med unge, for responsen er så direkte. Du får vite med en gang om du har gjort noe feil. Slik er det ofte ikke med voksne. Vi kan ofte gå rundt og bære på noe som plager oss lenge, og når vi først sier noe så er vi så irritert at det blir lite konstruktivt.

Lærer av barna for å bli grunnskolelærer

Stian er nå er inne i sitt fjerde semesteret med studier. Men i livet har han allerede kommet langt.

– Jeg jobbet i mange år før jeg bestemte meg for å bli lærer. Jeg har jobbet i bank, vært IT-konsulent og har også erfaring med barn og ungdom fra fritidsklubber.

I tillegg har Stian to barn på henholdsvis 8 og 12 år.

– Gjennom barna mine får jeg være tett på hva de unge tenker og føler. Dette er faktisk veldig praktisk, ettersom jeg får prøvd ut en del av det jeg gjør på dem for å se om det fungerer. 

God studieteknikk er alt

At Stian har flere år i forskjellige yrker bak seg gjør ham enda mer sikker på at læreryrket er det rette for ham.  

– Da jeg bestemte meg for å skifte beite en gang for alle sto læreryrket klart frem som noe for meg. Men siden jeg både har familie og jobb ved siden av, så er det veldig viktig for meg å kunne jobbe grundig og systematisk. Ved å følge mine egne regler og studieteknikker har jeg oppnådd en veldig fin flyt arbeidet. Så nå gleder jeg meg virkelig til å bli ferdig med studiene for å kunne ta fatt på lærerjobben på fulltid, sier Stian.

– Uten god studieteknikk hadde ikke dette gått!

Tips ogs råd for god studieteknikk

Stian har noen gode råd som fungerer godt og gjør ham til en bedre student.

  • Sett av tid til fordypning- og da mener jeg lange strekk av gangen. Skru av telefonen, fordyp deg og sørg for at du er i flytsonen lange strekk av gangen.
  • Bruk dine medstudenter, det er alltid interessant å få andres perspektiver på det man holder på med. Kollokvier fungerer. Det at folk forklarer deg hvordan de ser problemstillinger og løsninger. Diskusjoner er viktig. Dersom du lurer på noe, bare spør folk du studerer med.
  • Ikke vær redd for egne meninger. Noen ganger tenker man kanskje at man er den eneste i rommet som tenker på noe. Ofte så er det ikke slik, så ikke vær redd for å hevde dine egne meninger.

Praksis er den beste opplevelsen i lærerutdanningen

– Som lærerstudent får du seks uker med praksis i året, noe som er den beste opplevelsen i utdanningen, sier Syver.