Drømmer du om å jobbe i barnehage, velger du bachelor i barnehagelærer. Har du derimot en drøm om å jobbe som lærer i skolen, velger du femårig master, enten grunnskolelærer 1-7 eller grunnskolelærer 5-10.

Dette er gode kvaliteter hos barnehagelærere og lærere

Både barnehagelærere og lærere må skape gode relasjoner til mennesker, til både barn og voksne. Under begge studiene vil du bli kjent med begrepet den livslange læringen. Det handler om at du som person aldri vil være ferdig utlært. Som både barnehagelærer og lærer vil du relatere din pedagogikk til dette begrepet, men det er naturligvis ulike behov hos små barn i barnehagen og mellomstore barn i grunnskolen. 

Kvaliteter for deg som vil bli barnehagelærer

Som barnehagelærer jobber du med de minste barna, fra ett til fem år. De minste barna trenger mye trygghet og kjærlighet. Du må vise omsorg, ta ansvar, se barnas individuelle styrker og behov, sørge for at de opplever mestringsfølelse og gleden av å nå et mål.

Barnehage leker i skogen om vinteren

I barnehagen lærer de minste barna mye gjennom leken

Leken står veldig sentralt i barnehagen og pedagogikken er basert på lekens egenverdi. Gjennom lek skal du lære barnet forståelse for samspill og samarbeid. Som utdannet barnehagelærer vil akkurat du kunne utfordre barnet til å ta det siste steget opp stigen til sklia, slik at barnet opplever mestringsfølelse og gleden av å nå et mål. Mestringen skjer gjennom lek. 

Gjennom lek skal du lære barnet forståelse for samspill og samarbeid.

Som barnehagelærer har du daglig kontakt med foreldrene og skal bygger gode relasjoner til hjemmet. I det livslange læringsforløpet står omsorg sterkere jo mindre barnet er.

Kvaliteter for deg som vil bli lærer

Står valget mellom å bli barnehagelærer eller lærer, er det kanskje lærer på grunnskolen du tenker på. Velger du grunnskolelærer 1-7 blir du lærer for de minste og mellomstore barna. Du blir ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. Lærere som liker jobben sin er ofte kreative. Ulike barn lærer på ulike måter, og derfor må du som lærer være god på å tilpasse læringen din. I tillegg til å være kreativ er det også viktig å ha omsorg i læreryrket, og å kunne ha forståelse for mennesker. 

Lærer i klasserom med barn som tøyser

Som lærer kan du være med på å planlegge din egen dag på jobben. Det er selvfølgelig satt rammer for utdanning som du skal følge, men du vil kunne bruke din kreativitet til å forme hver dag på jobben. Det er mange muligheter for at du kan kunne lære bort og utvikle elevene i klassen. 

3 år bachelor vs 5 år master 

Barnehagelærer

En bachelor i barnehagelærer går over tre år om du velger å studere heltid. Ved USN har du også muligheten til å studere deltid i Vestfold, eller nett- og samlingsbasert ved Notodden. På bachelorstudiet vil du lære hvordan barn lærer, utvikler seg språklig og motorisk og om deres skaperevne og bevegelsesglede. 

Lederutdanning er også en del av barnehagelærerutdanningen. Du vil få ledererfaring for å kunne lede personalet i barnehagen og for å kunne samarbeide godt mellom avdelingene. Som barnehagelærer er det ikke gitt at du vil få personalansvar, men om du satser på å bli pedagogisk leder er dette gode egenskaper å få med seg. 

Vil du jobbe i barnehage er det en treårig bachelor i barnehagelærer du skal velge.

Lærer

Lærerutdanningene er 5-årige mastere. Dette betyr at du får en mastergrad med lektorlønn når du er ferdig utdannet. Som lærer får du et trygt yrke som vil kunne gi deg jobb i hele Norge. Med en mastergrad har du for eksempel også muligheten til å ta en doktorgrad. 

Når du har bestemt deg for at det er i skolen du skal jobbe, skal du velge grunnskolelærer 1-7 eller grunnskolelærer 5-10. Forskjellen er om du vil jobbe med elever fra 1. til 7. klasse eller elever fra 5. til 10. klasse. 

På lærerutdanningene fordyper du deg i fag du er interessert i, noe som skiller seg fra barnehagelærerutdanningen. Praksis er også en stor og viktig del av dette studiet, så du får prøvd kunnskapen din blant elever. Ved USN får du prøvd deg i tidlig ute i skolen, allerede i første semester.

Mens barnehagelærerutdanningen legger vekt på ledelse og ledelse av personale, har lærerutdanningene mer fokus på fag og ledelse av en klasse. Som lærer vil du ikke ha personalansvar, men du må være god til å samarbeide med andre lærere og dele kunnskapen din med dem. Du må trives godt med å jobbe i team og samarbeide med andre kollegaer. Et viktig poeng er at undervisningen skjer i klasserom, med tett kontakt med faglærer som igjen bidrar til godt sosialt miljø blant studentene.

[show_related]