Må du elske norsk for å bli norsklærer?  

Markus og Merethe studerer begge for å bli lektor i norsk. Men norsk har ikke alltid vært yndlingsfaget - langt ifra. Merethe forteller at hun selv mislikte norskfaget da hun gikk på skolen. Så hvordan endte hun opp som student på fjerde året på lektorutdanning i nettopp norsk på Bakkenteigen? 

– Det snudde 100 % da jeg møtte en norsklærer som anerkjente mine tekster og min stemme i klasserommet. Derfor vil jeg bli en lærer som kan bidra til at elever kunne møte norskfaget og oppleve mestring, forteller hun.  

Markus går første året på lektorutdanningen, og har lignende erfaring. 

–  Personlig tenkte jeg lenge at norsk var et veldig kjipt fag, men mot slutten av VGS evnet norsklæreren min å vekke en interesse i meg for det å skrive. Det skulle vise seg å være første steg på reisen, og nå vil jeg gjerne benytte interessen og evnen til å inspirere andre til å gi norsk en ny sjanse, og utforske hva faget og språket vårt har å by på. 

Merethe og Markus vet dermed godt hvor viktig det er med gode lærere. Nå er hele retningen for livet deres påvirket av de gode lærerne de selv hadde.  

Du glemmer aldri gode lærere  

–  Norsklæreren min klarte å endre synet mitt på norsk som fag, fra å være et av mine verste og minst likte fag, til å være et fag jeg kunne utfordres i, og lære mer om, forteller Markus. Det er en av tingene som motivert ham til å søke selv. 

Markus har valgt lektorutdanning i både norsk og historie. Nå gleder han seg til å vekke interesse, motivasjon og læringslyst hos ungdommen, slik at andre kan oppleve det samme.

– Jeg vil hjelpe andre med å innse at spesielt norsk, men også historie kan være både spennende og nyttig.  

Svært viktige fag  

Som lektorstudent ved USN kan du enten studere norsk og historie som Markus, eller du kan kombinere norskfaget med engelsk. Dette er et nytt alternativ, og Magne Dypedahl, førstelektor i engelsk, mener dette er både tidsriktig og viktig.

– Språk og kommunikasjon er svært viktig i dagens samfunn, og er en sentral del av læreryrket uansett hva det undervises i. Engelskemnene gir studentene i norsk en enda bredere kommunikativ kompetanse og dannelse. Engelsk og norsk er en fin fagkombinasjon i skolen, og det er et stort behov for lærere med høy kompetanse i begge disse fagene, påpeker han.  

Stort behov for flere lektorer 

Merethe er glad for at hun valgte lektorutdanningen.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg valgte lektor i norsk da jeg ser at det er dette faget ulike arbeidsgivere er interessert i å dekke og det er et stort behov for norsklærere i samfunnet, slår hun fast.  

Merete er lektorstudent her i praksis sammen med elever

Hun gleder seg aller mest seg til arbeidshverdagen:  

– Den største motivasjonen er jo elevene. Relasjonene jeg får med elever. Det sosiale aspektet ved arbeidsdagene er også en sentral del. Samtidig som du jobber selvstendig har man likevel en sterk fagkrets man kan støtte seg på.  

Praksis gjennom hele studieløpet 

Markus og Merethe er i hver sin ende av studieløpet, men det å være i praksis her preget studietilværelsen for begge. Merethe er takknemlig for at hun nå har praksistiden bak seg, og gleder seg til å komme ut i de virkelige klasserommene.  

– Noen praksislærere er fortsatt en stor ressurs for meg i dag, ved for eksempel korrekturlesing og hjelp til undervisningsopplegg. Likevel er jeg veldig glad for at jeg nå er ferdig med praksis for all fremtid, smiler hun.  

For Markus ble første praksis et positivt vendepunkt. 

– Praksis var veldig morsomt, sannsynligvis høydepunktet i studieløpet. Det er her man får prøvd ut all kunnskapen og samtidig finner ut hvorvidt man burde satse på læreryrket eller ikke. Fordelen med lærerstudiet nå i motsetning til tidligere er at man har praksis tidlig, og at den er bygd inn i studiet. Personlig ble praksis bekreftelsen på at det er lærer - og mer bestemt lektor - jeg ønsker å bli.  

Hvem burde bli lektor?  

Merethe vil anbefale lektorstudiet til alle som vil jobbe med mennesker.

– Dette er et sosialt og godt studium! USN er et universitet som har høy faglig kompetanse og lærere på linja lektor i norsk ser sine studenter. Man er ikke alene i sin utdanning, det er et felleskap med stor tilhørighet og masse humor gjennom alle årene.  

Markus er enig. 

 – Jeg anbefaler lektorstudiet for deg som tør å satse litt, som ønsker å legge inn ekstra innsats for å gjøre hverdagen enklest mulig for hver enkelt elev, som liker å lære og helst å lære bort, understreker han.  

Få en spennende og trygg jobb 

Magne synes å få jobbe med studenter er det beste med jobben. 

– Å jobbe med faglig interesserte studenter som skal utøve et av de viktigste yrkene man kan ha: Utdannelsen og dannelsen av unge mennesker. Å møte faglig interesserte studenter som ønsker å engasjere fremtidige elever er utrolig givende. Jeg ser mange studenter som virkelig brenner for faget.  

Lærerstudent ved USN i praksis

Hva er forskjellen på lærer og lektor?

Lyst til å bli lærer, men usikker på hva de forskjellige begrepene betyr? Dette er forskjellen på lærer- og lektorstudiene hos oss.

Nå gleder han seg neste års kull og vil gjerne at de som vurderer lektorutdannelsen husker på at lektorutdanningen fører til en interessant jobb med faglige utfordringer.  – Du får en trygg jobb. Du får muligheten til å utgjøre en viktig forskjell i unge menneskers liv. Du får jobbe med mange engasjerte kolleger, og det er behov for deg.