Rakel Rohde Næss er masterkoordinator og førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har blant annet forsket på hva som motiverer dem som søker seg til lærerutdanningene, og ser at motivasjonen har endret seg noe de siste årene.

Studentene oppleves i dag mer motiverte for læreryrket. Det er lærere de skal bli. De har ofte et sterkt ønske om å formidle og de er opptatt av å jobbe med mennesker. I tillegg har ledelse, og klasseledelse, blitt enda viktigere begrep i læreryrket.

– Lærere må være gode på å lede ulike typer grupper i ulike aldre, varierende gruppestørrelser og med forskjellige behov. I norsk skole er elevene inndelt etter alder, men de har ulike hjemmeforhold. Man må tilpasse ulike behov, forholde seg til foreldre og store kollegagrupper, det krever stor grad av samarbeidskompetanse, sier Rohde Næss.

Det å forstå sammenhenger og være i stand til å tenke nytt er også en viktig del av læreryrket.

– Læreren skal lære elevene å utvikle en bevissthet rundt egen læring, og kunne bruke det man har lært i ukjente situasjoner. Denne kunnskapen kommer til å bli veldig viktig framover, og vi ser jo allerede at vi må lære oss å løse ting vi ennå ikke vet hva blir, forteller Rohde Næss.

Læreren som en regissør

Som lærer kommer du til å treffe mange mennesker i alle aldre. Å være omgjengelig og kunne snakke med og forstå ulike typer mennesker, er en viktig egenskap lærere har. Rohde Næss beskriver læreren som en slags regissør som må være i stand til å lede et helt «filmteam».

– Læreren skal forberede og styre sine fag, lede forarbeidet, selve prosessen og etterarbeidet i samarbeid med flere aktører.

Innsikt og refleksjon

Siden utdanningen er mer krevende enn tidligere, må du som lærerstudent ha høy grad av selvdisiplin. De faglige kravene og obligatoriske oppgavene er mange, og man må kunne orientere seg i pensum og forskningsartikler Mye av det man lærer får man testet ut i praksis. 

I studiet vil studentene øve på å reflektere over egen praksis og få kompetanse på forskning. Det er viktige egenskaper for fremtiden, mener Rohde Næss.

– Å nyttiggjøre seg forskning er veldig verdifullt når vi ser hvilken flyktig verden vi lever i. Å kunne anvende forskning og reflektere rundt det er viktig, bare se på konspirasjonsteoriene som florerer, kommenterer hun.

En motivator

Den kanskje viktigste jobben til en lærer er å kunne motivere. Det er en viktig egenskap som også er nyttig i mange andre yrker.

– Å skape motivasjon til å gå et skritt videre, og motivere en stor og sammensatt gruppe til å utvikle seg. Det er en egenskap som er viktig i mange yrker. Mange lærere jobber for eksempel innen Nav og tilrettelegging i Nav-systemet og ulike rådgiverstillinger. Med en master i grunnskolelærerutdanning er man en attraktiv søker på mange ulike stillinger, sier Rakel Rohde Næss.

Lærerstudent Marthe Voldsrud

Gode tips til deg som vil bli lærer!

Marthe gir deg tre gode egenskaper du som lærer må ha.