På campus Notodden jobber studentene på lærerspesialistutdanningen konsentrert i de timene de har til rådighet. Til våren, etter to år med nett- og samlingsbaserte studier ved siden av jobb, kan de kalle seg lærerspesialister i kunst og håndverk.

–  Vi ser ofte at kunst og håndverk er fag som blir undervurdert og sett på som kose- og avslappingsfag. Jeg har lyst til å løfte det opp til den statusen det fortjener, sier student Marte Gurskevik Skeide.

Marte Gurskevik Skeide studerer til å bli lærerspesialist i kunst og håndverk på campus Notodden

Hva er en lærerspesialist?

Marte er utdannet faglærer i praktiske og estetiske fag og jobber i ungdomsskolen, og har valgt å videreutdanne seg til lærerspesialist. Som lærerspesialist skal hun være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sitt fagområde. I tillegg skal hun bruke kompetansen sin til å være med på å utvikle skolen hun jobber på, i samarbeid med sine kollegaer.

– Jeg tror skoler og kommuner som har lærerspesialister har en unik mulighet til å utvikle seg. Og det er ikke slik at du må vente i to år før du kan begynne å bruke det du har lært. Fra første stund lærer du ting du kan ta inn og bruke i jobben, sier hun.

Tre ganger i semesteret reiser hun fra hjemstedet Ulsteinvik i Møre og Romsdal til Notodden for å delta på samlinger sammen med de andre studentene.

Praktisk arbeid under samlingen på Notodden

– Det jeg liker ved studiet er at jeg får bli kjent med meg selv som lærer på en ny måte, at jeg får et større fagfellesskap for diskusjon, og at jeg får et annet syn på faget i skolen. Dette er både selvutvikling og fagutvikling. Og det er spennende at studiet er bygd opp slik at fagene har overføringsverdi til andre deler av skolen. Det gjør noe med synet på hele skolen, sier Marte.

Tett knyttet til egen praksis

Lærerspesialist i kunst og håndverk er en av tre videreutdanninger til lærerspesialist ved USN, i tillegg til begynneropplæring og Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).

Kunst og håndverksutdanningen består av fire emner på 15 studiepoeng hver, og tas vanligvis over to år ved siden av jobb. I tillegg til ukentlige forelesninger på nett, møtes studentene til tre samlinger i løpet av semesteret. To av samlingene er workshops, mens den siste samlingen i semesteret er eksamen, hvor studentene presenterer oppgavene muntlig for hverandre.

– Å gjøre oppgaver og bli vurdert er sunt når du jobber som lærer. Å prøve å stå på elevsiden igjen og kjenne på hvordan det føles, sier Marte.

Hver workshop innebærer praktisk arbeid med ulike materialer, som blant annet metall, leire, tre og tekstil, med fokus på bærekraft, gjenbruk og å unngå skadelige materialer. Intensjonen er at teknikkene studentene lærer her, kan tas i bruk med egne elever etterpå.

Kunsten å klippe kompliserte mønstre i papir kalles psaligrafi.

Denne workshopen har papirkunsten psaligrafi som tema, inspirert av Karen Bit Vejles utstilling på Telemarksgalleriet. 

– De fire emnene i studiet er tett knyttet til praksis. Studentene har alltid prosjekter inn mot sin egen jobb som lærer, sier Anniken Randers-Pehrson, som er fagansvarlig for studiet.

Lærerspesialistutdanningen kan også inngå i mastergraden i design, kunst og håndverk, før en eventuell doktorgrad.

Lærerstudent ved USN

Her er lærerutdanningene du kan velge

Vil du jobbe med formidling og få muligheten til å spille en viktig rolle i barnas liv? Vi har lærerutdanninger for alle, uansett hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med.

– Studentene skal få kompetanse i å forske gjennom egen praksis, og de utfordres til å formidle egne undersøkelser til andre, for eksempel til kollegaer på egen arbeidsplass eller på forskningskonferanser. Studiet er gjennomgående forskningsbasert og det å øve opp et analytisk blikk og kritiske tenkning om egen praksis er sentralt, sier Anniken.