Balsharan kommer fra Lier, bor i Drammen og har indisk bakgrunn. Våren 2020 var hun studentpraktikant ved den norske ambassaden i New Dehli.

Nå er hun i gang med siste studieår på USN, og noe av oppskriften hennes har altså vært å ha mange interesser utenom studiet.

I tillegg til å ta en bachelor i statsvitenskap er hun:

  • Studentassistent på USN
  • Støttekontakt for en gruppe jenter
  • Kulturmedarbeider hos Drammen Scener
  • Nestleder i Samfunnsviterne Oslo
  • Politisk redaktør for studentmagasinet Zoon Politikon
  • og hun jobber deltid hos KappAhl.

Balsharan har også vært styremedlem i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, studentambassadør for statsvitenskapstudiet, studentmentor på USN og læringsmiljøansvarlig i studentdemokratiet.

– Jeg har alltid vært bevisst på at jeg vil være en sosial student som blir med på arrangementer med klassekamerater, uten å miste fokus på studiet. Dermed har studietiden min vært en sjonglering av ulike jobber, mye frivillig arbeid, mange fritidsaktiviteter og sene kvelder på biblioteket.

Veldig fornøyd med statsvitenskap

Balsharan er veldig fornøyd med at statsvitenskapstudiet har vært så fleksibelt lagt opp, at hun har kunnet drive med så mye ved siden av. Hun har prioritert å være til stede på forelesningene, men har ellers drevet mye med selvstudium og sittet mange timer på universitetsbiblioteket i Drammen.

– Jeg valgte å studere statsvitenskap fordi det lærer meg mer om verden og norsk politikk.  Jeg har alltid hatt interesse for hvorfor samfunnet er sånn som det er i dag, og er også interessert i historie og jus.  Statsvitenskapstudiet på USN gir meg mulighet til å kombinere interessene mine for menneskerettigheter, historie, statistikk og jus.

Jobbmuligheter både i Norge og utlandet

I tillegg sier Balsharan at statsvitenskap kan gi henne jobb både i Norge og utlandet. Studievalget var også påvirket av at hun har mange interesser i livet.

– Statsvitenskap er ikke er rettet mot kun et yrke. Fordelen med å studere statsvitenskap er du kan velge retning underveis. Det er et studium som kan kombineres med alt egentlig. Friheten til å kunne forme studiet ut fra mine interesser var en av hovedgrunnene til at jeg valgte statsvitenskap. 

Hva ønsker du å bruke statsvitenskapstudiet til videre i livet?

– Jeg har lært om menneskerettigheter, internasjonal politikk, norsk politikk og samfunn, statistikk, metode, jus, flerkulturell forståelse og masse annet. Jeg ønsker å bruke det jeg har lært i en jobb, et prosjekt eller frivillig arbeid der jeg kan bidra til et bedre samfunn. Alle har ulike prioriteringer når de søker studier og jobb. Det som motiverer meg i livet, er tanken om at alle mennesker gjennom små og store handlinger kan bidra til en bedre verden. Dermed er drømmen å kunne arbeide i et krysningspunkt av alle interessene mine, der jeg samtidig aktivt arbeider for en bedre verden.

Hvilke tips har du til kommende studenter som vil studere statsvitenskap?

– Mitt tips til kommende studenter er at de bør senke skuldrene og slappe av. Studietiden handler om å finne seg selv, og det innebærer at du prøver forskjellige ting (og kanskje forskjellige studier). Det er mange som blir opphengt i få beste karakterer og gjøre alt etter fasiten. Sannheten er at det ikke finnes noen fasit. Jeg har prøvd forskjellige studier, prøvd forskjellige jobber og engasjert meg litt over alt før jeg fant ut at statsvitenskap kanskje var det riktige for meg. Livet og studietiden kommer ikke med noen bruksanvisning, og det kan være frustrerende å ikke finne seg til rette, eller få til alt på første forsøk.

– Ikke tenk på hvor mange A-er du har på karakterkortet, men tenk på hva du har lært. På jobbintervjuer har jeg sjeldent blitt spurt om karakterene mine eller hvor mange timer jeg har brukt på lesesalen, men heller hva jeg har gjort ved siden av studiene eller hvordan jeg kan faget mitt.

 

Sosiologi - hva er det?

Som sosiologistudent lærer du om enkeltmennesket og menneskene i samfunnet. Mulighetene dine som sosiolog er mange. Møt Dania og finn ut hvordan det er å være sosiologistudent ved USN!