Overgangen fra å være elev på videregående skole til universitetsstudent kan være brå og tøff for mange. Men ikke stress. Som student hos oss har du en drøss av gratis kurs å velge blant som handler om å mestre din nye hverdag.

Rådgiver Thorvald Tangjerd Abrahamsen gir mange nyttige tips til deg som er ny student.

– Det kan være en god investering å bruke et par timer for å få gode tips på studieteknikk, mener Thorvald. Student som tar notaterStudenter ved USN

15 gode tips til studiemestring

1. Finn ut hvor, når og hvordan du lærer best. 

Tidlig om morgenen? Hjemme? På lesesal? I biblioteket? Prøv ut ulike steder og tider.

2. Finn din måte å ta notater på

Lese en og en bok eller flere om gangen. Fordeler med å jobbe alene versus kollokviegruppe.

3. Gå aktivt inn i rollen som student 

På samme måte som å «gå på jobb» skal du «gå på studiet».

4. Ta pauser, også fra nettet

Gå gjerne ut en tur, avtal å møte noen til en kaffe eller lignende.

5. Aksepter at ting ikke alltid går som planlagt

Sjekk innimellom hva du faktisk har lært for å beholde roen. Snakk med andre.

6. Hva må du fokusere på?

Finn essensen i faget og bygg videre på den.

7. Tenk langt frem

Lag ukeplaner som går over tid. Gled deg til det som venter.

8. Jobb aktivt med faget 

Jobb aktivt med å gjennom å tenke, lese, skrive og snakke om faget.

9. Skryt av deg selv

Og belønn deg selv.

10. Utsett ikke til i morgen

Ikke vent med å starte med oppgaver du skal gjøre.

11. Vær kritisk

Ikke lytt til alt medstudentene sier, stol på dine egne oppfatninger.

12. Bruk biblioteket aktivt

De som jobber der vil gjerne hjelpe deg.

13. Vær sosial

Sett av tid til å være sammen med vennene dine

14. Søk hjelp.

Bruk studieveileder, rådgivere, faglærere og andre støttesystemer for planlegging, hjelp og karriere.

15. Ikke press deg selv

...til å lese når du ikke har lyst, men finn årsaken til hvorfor og hva du kan gjøre. Snakk med noen om dette ved behov.

 

Fra videregående til universitet

9 gode råd for å mestre hverdagen fra elev til student